Mantelzorghuis

Wanneer je voor langere tijd intensief voor een naaste met een chronische ziekte of beperking zorgt, dan ben je mantelzorger. Het kan gaan om de zorg voor een zieke partner, kind met een beperking, zus of broer met psychische problemen of zorg voor iemand die verslaafd of dementerend is.

Mantelzorg overkomt je, het ontstaat vaak door een emotionele band met de persoon die zorg vraagt.

Iemand is een mantelzorger als hij meer dan 6 uur per week gedurende een periode van minimaal drie maanden of langer zorg biedt aan een naaste in zijn omgeving. Naast mantelzorg hebben we het ook vaak over gebruikelijke zorg. Gebruikelijke zorg is geen mantelzorg, maar wat is het dan wel? Bij gebruikelijke zorg gaat het in het kort om de normale, dagelijkse zorg die partners of ouders en inwonende kinderen geacht worden elkaar onderling te bieden. Gebruikelijke zorg heeft doorgaans betrekking op huishoudelijke taken. Alleen als het gaat om partners valt ook een persoonlijke verzorging voor een periode van maximaal drie maanden onder de gebruikelijke zorg.

Ook dit jaar organiseren we weer elke derde dinsdag van de maand een Ontmoeting voor mantelzorgers. Je bent vanaf 10 uur van harte welkom in Rooswijk op de John Lennonstraat 71. 

Dinsdag 19 februari 10.00 -12.00 uur 

Dinsdag 19 Maart 10.00 -12.00 uur 

Dinsdag 16 April 10-00 -12.00 uur 

Dinsdag 21 Mei 10.00 -12.00 uur 

Dinsdag 18 Juni 10.00 -12.00 uur

Nieuw

Inloopspreekuur voor Mantelzorgers in de wijk! 

We gaan dit jaar starten met een maandelijks inloop spreekuur voor Mantelzorgers in onze wijk.

Je bent vanaf 7 maart van harte welkom op de donderdagochtend in de Vuister. 

7 maart 10.00 – 12.00 uur 

4 april 10.00 – 12.00 uur 

2 mei 10.00 – 12.00 uur 

6 juni 10.00 – 12.00 uur 

4 juli 10.00 – 12.00 uur