Assistent sociaal werker

Algemeen verhaal sociaal wijkteam

Het sociaal wijkteam is een plek waar alle bewoners uit de wijk langs kunnen komen met vragen op het gebied van welzijn, zorg, werk, inkomen en wonen. Het wijkteam doet dit met een team van professionals en vrijwilligers. Wanneer bewoners binnen lopen met een vraag, krijgen zij een sociaal werker uit het team toegewezen die met hen een keukentafelgesprek voert en  een plan van aanpak opstelt. Daarnaast zorgt het wijkteam dat het prettig wonen in de buurt is. Vanuit de behoefte in de buurt een(hulp) aanbod neer zetten, waarbij voor bewoners, door bewoners het principe is. Het sociaal wijkteam wil bewoners uit de wijk een plek geven waar zij gemakkelijk binnen lopen en met elkaar in contact komen.

Algemene omschrijving van de functie assistent sociaal werker

Je bent de rechterhand van de sociaal werkers in het wijkteam. Wanneer zij een keukentafelgesprek met een wijkbewoner hebben gehad, krijgt de bewoner  vaak een aantal opdrachten en heeft daar in veel gevallen wat ondersteuning bij nodig . Jij  overlegt met de sociaal werker en ondersteunt hem / haar in alle voorkomende werkzaamheden.

Uitgangspunt is dat de wijkbewoner zoveel mogelijk op zijn eigen kracht wordt aangesproken en hierin  door jou wordt ondersteund.

 Dat kan betekenen dat jij:

    -Bewoners stimuleert en motiveert

 • Afspraken plant met bewoners

 • Brieven schrijft voor/ samen met een bewoner

 • Telefoontjes pleegt met een bewoner

 • Zorgt voor een terugkoppeling naar de soc. werker

 • Etc...

Wat vragen wij

 • Enige kennis op sociale terrein is gewenst

 • Bereidheid om  te leren

 • Een open houding

 • Goed kunnen luisteren

 • Een aanpakker

 • Aantal uren per week beschikbaar (minimaal 10 uur per week)

Wat bieden wij

 • Vrijwilligerscontract

 • Begeleiding op maat

 • Contact met veel mensen in de buurt

 • Training waar nodig

 • Je bent onderdeel van ons team

 • Kansen voor uw eigen ontwikkeling

Wat maakt het leuk om voor deze functie te kiezen

Bij het sociaal wijkteam is het een komen en gaan van heel verschillende mensen. Je ontmoet mensen met heel verschillende achtergronden. Jij bent het maatje van de sociaal werkers en  leert veel over mensen in deze samenleving die het niet heel gemakkelijk hebben. Jij kunt hen een stukje verder op weg helpen waardoor ze het  weer zelf kunnen.