Foto Team Juni 2018

Het Sociaal Wijkteam Wormerveer: voor al uw vragen over welzijn - zorg - werk & inkomen - wonen en gezinsrelaties

HetSociaalWijkteamWormerveer:vooraluwvragenoverwelzijn-zorg-werk&inkomen-wonenengezinsrelaties

Wij zijn er voor u én de wijk!

Vindt u het lastig om uw huishouden of financiën op orde te brengen? Bent u op zoek naar een baan? Of zorgt u dagelijks voor een ziek familielid en kunt u wel wat ondersteuning gebruiken? Dan kunt u terecht bij het Sociaal Wijkteam! Wij kunnen u helpen bij al uw vragen op het gebied van welzijn, zorg, werk & inkomen, wonen en gezinsrelaties.

Samen sterk voor de wijk!

Als Sociaal Wijkteam helpen wij u om zelf een oplossing te vinden. Zo kunt u bijvoorbeeld ondersteuning krijgen van mensen uit de buurt of vrijwilligers. Als dat niet lukt, zorgen wij voor professionele ondersteuning op maat. Dat gebeurt dan samen met één contactpersoon, op basis van één plan voor u of uw familie.

Bij het Wijkteam kunt u niet alleen terecht voor uw eigen vragen, maar ook wanneer u zich wilt inzetten voor de buurt. Heeft u ideeën of wensen voor de wijk? Laat het ons weten! Wij kunnen u ondersteuning bieden bij het uitvoeren en realiseren ervan.

UPDATE: Het WMO Huis, Financieel Huis, Mobiliteitshuis en het Participatiehuis zijn tussen 13 augustus en 3 september gesloten.

U kunt de Zaanse mantelzorgpas of Pluim weer aanvragen voor 2018!

Ik geef mantelzorg-> vraag direct de waardering aan
Ik ontvang mantelzorg -> vraag direct de waardering aan


Mantelzorgwaardering (1)


Nieuws overzicht »

Laatste nieuws

Juniorenagenda augustus 2018

19 juli 2018

De nieuwe Juniorenagena is er, vol leuke activiteiten voor jongeren in Wormerveer!


Ode aan onze vrijwilligers

19 juli 2018

Als Sociaal Wijkteam en als samenleving zijn we nergens zonder vrijwilligers. Mensen die zich incidenteel, maandelijks, wekelijks of in sommige perioden zelfs dagelijks inzetten voor de wijk. Op 19 juli zijn onze vrijwilligers welverdiend in het zonnetje gezet!