Mantelzorg

Verleent u langdurig zorg of hulp aan uw partner, ouder, kind, buur of vriend omdat hij of zij ziek of gehandicapt is? Dan bent u mantelzorger. Onder mantelzorg vallen allerlei soorten hulp en zorg: huishoudelijke hulp, praktische steun, verzorging, verpleging, begeleiding, administratieve taken, toezicht en emotionele steun. Dit zijn meestal taken die dagelijks terugkomen.

Kunt u de zorg nog prima aan? Dan is het belangrijk dat we met elkaar zorgen dat dit zo blijft. U kunt bij het Sociaal Wijkteam terecht voor informatie, advies en praktische ondersteuning. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor (tijdelijke) verlichting van uw zorg voor anderen. Ook organiseren wij regelmatig ontmoetingen voor mantelzorgers. Hier kunt u ervaringen en ideeën uitwisselen of gewoon een kop koffie drinken. Hieronder vindt u de activiteiten die wij in 2018 aan mantelzorgers aanbieden.

Activiteiten Mantelzorg Ont-moe(t)-ingen

datum                    

activiteit                                  

tijd                       

locatie                                

Dinsdag 26 juni   2018

Mantelzorg   Cabaret onder genot van koffie/thee en frisdrank.

14:00 – 15:30 uur

Duivenclub
Boerenpad   20, 1506 HK Zaandam

Vanaf 1 augustus 2018, twee weken, exacte data volgen 

 

Boottocht  

10:00-
12:00 uur
of 13:00-15:00 uur

U  ontvangt hiervoor nog een bericht

Dinsdag 2 oktober   2018

Zoutkamer   
Rustgevend en tegen allerlei klachten

14:00-
16:00 uur

Provincialeweg 166
1506 ME Zaandam

Zaterdag 10   november 2018

‘’Dag   van de mantelzorger.”

exacte data volgen 

U   ontvangt hiervoor nog een uitnodiging.

Vrijdag 14   december 2018

Bloemschikken   / kerststukken maken

10:00-
12:00 uur

Sociaal Wijkteam
Nova Zembla 2
1506 VD Zaandam

 

De activiteiten vinden plaatst bij Het Sociaal Wijkteam Zaandam West-Oude Haven
Adres: Nova Zembla 2, tenzij anders vermeld.

Bent u Mantelzorger en wilt u op de hoogte blijven?

Meldt dit dan bij Arzu Kutlu a.kutlu@swtzaanstad.nl
o.v.v. Mantelzorg, uw naam, adres, e-mail en telefoonnummer + van wie u mantelzorger bent.

Aanvullende informatie voor Mantelzorgers:

https://www.Mezzo.nl

https://www.unitedconsumers.com/zorgverzekering/vgz-info/extra-steun-mantelzorgers.jsp