A A A
sociaalwijkteamzaanstadv3

Voor al uw vragen op het gebied van welzijn, zorg, werk & inkomen, wonen, jeugd(hulp) en gezin.

Pioniers gezocht!

Algemeen | 09-02-2017

In Zaanstad beslissen inwoners mee over het beleid van de gemeente. Dat geldt ook voor Zaankanters die een beroep doen op ondersteuning.De gemeente wil de manier waarop deze mensen kunnen meepraten en denken, cliëntenparticipatie vernieuwen. De gemeente Zaanstad zoekt pioniers voor de Adviescommissie.


In Zaanstad beslissen inwoners mee over het beleid van de gemeente. Dat geldt ook voor Zaankanters die een beroep doen op ondersteuning. Bij cliëntenparticipatie gaat het specifiek om inwoners die gebruik maken van de Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO), de Jeugdwet en de Participatiewet. Bijvoorbeeld bij het zoeken naar werk, schulddienstverlening of thuiszorg. De gemeente Zaanstad wil de manier waarop deze mensen kunnen meepraten en denken, cliëntenparticipatie vernieuwen. Uit de participatiepeiling die is gedaan, blijkt dat mensen graag direct en vaker willen meepraten en rechtstreeks betrokken willen zijn bij veranderingen.


Pioniers gezocht!
De gemeente Zaanstad zoekt pioniers die graag willen meedenken over goede zorg en ondersteuning. De Adviescommissie is een belangrijke partner voor de gemeente. De commissie denkt mee over een aantal vragen. Bijvoorbeeld hoe men in contact kan komen met moeilijk bereikbare doelgroepen, wat de beste vorm is om met cliënten te praten: aan de keukentafel, digitaal, via het netwerk?

Bij interesse kunt u het profiel bekijken.