A A A
sociaalwijkteamzaanstadv3

Voor al uw vragen op het gebied van welzijn, zorg, werk & inkomen, wonen, jeugd(hulp) en gezin.

Onderzoek ervaring Wmo

Algemeen | 24-05-2017

Jaarlijks vraagt de gemeente inwoners naar hun ervaringen met Wmo-voorzieningen, om de dienstverlening en de voorzieningen te kunnen verbeteren.


De gemeente Zaanstad en de Sociale Wijkteams organiseren de aanvraag en toekenning van Wmo- (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)voorzieningen en ondersteuning aan inwoners die dat nodig hebben. Hierbij kunt u denken aan hulp in de huishouding, taxivervoer, een traplift of bezoek aan een dagopvang of activiteitencentrum.


Onderzoek onder 2500 inwoners
Een onafhankelijk onderzoeksbureau (I&O research) voert het onderzoek uit op verzoek van de gemeente Zaanstad. In totaal ontvangen 2500 inwoners een brief van de gemeente waarin wordt gevraagd deel te nemen. Drie vragen staan centraal in het onderzoek: hoe hebben inwoners het contact ervaren met het Sociaal Wijkteam of de gemeente Zaanstad? Hoe ervaren zij de ondersteuning die ze krijgen? En wat levert deze ondersteuning de inwoner op? De openbare resultaten van het onderzoek worden in de loop van de zomer verwacht.

Korte vragenlijst 

De gemeente hoopt op een hoge deelname, want invullen kost maar enkele minuten. De vragenlijst is kort (14 vragen) en kan zowel digitaal als op papier worden ingevuld.


Heeft u een vraag?
Met vragen over het onderzoek kunt u terecht bij uw Sociaal Wijkteam.

Heeft u vragen over het invullen van de vragenlijst, dan kunt u het beste contact opnemen met de helpdesk van I&O research, het onderzoeksbureau dat het onderzoek voor de gemeente Zaanstad uitvoert.  Telnr. 0800-4050602 (gratis) of via helpdesk@ioresearch.nl.

Meer nieuws over: wmo onderzoek