A A A
sociaalwijkteamzaanstadv3

Voor al uw vragen op het gebied van welzijn, zorg, werk & inkomen, wonen, jeugd(hulp) en gezin.

Terugkijken: webinar voor werkende mantelzorgers

Algemeen | 18-03-2021

Onlangs vond er een online meet-up plaats voor werkende mantelzorgers. Speciaal voor mensen die werk combineren met zorg voor een ander.

Het combineren van werk en mantelzorg is een actueel en ingewikkeld thema. Tijdens het programma spraken mantelzorgers over wat het betekent om voor iemand te zorgen. Dit werd gedaan aan de hand van filmfragmenten uit de documentaire Moeder aan de Lijn. Patrick van Hees vervulde de rol van host.