sociaalwijkteamzaanstadv3

Voor al uw vragen op het gebied van welzijn, zorg, werk & inkomen, wonen en gezinsrelaties.

Publiekskrant Zaanse Beweging weer bomvol nieuws!

Algemeen | 12-10-2017

De gemeente staat sinds een aantal jaren voor grote maatschappelijke opgaven op het gebied van zorg, wonen, werk en inkomen. De Zaanse Bewegingkrant verschijnt huis-aan-huis als bijlage in het Zaans Stadsblad, bomvol nieuws over deze onderwerpen.

Zaankanters zijn gewend dingen met elkaar op te lossen: voor zichzelf, hun gezin, vrienden of de buurt. Dat is mooi, want als gemeente willen we aansluiten bij wat er al is en ruimte geven aan nieuwe initiatieven.

In deze publiekskrant 'De Zaanse Beweging'(PDF) leest u over initiatieven in Zaanstad, waarin inwoners zelf voorbeelden geven. En waarin zij laten zien wat hen motiveert om zelf het initiatief te nemen.

Wat leest u in de 13e editie?
- Lisette pakt de draad weer op samen met het Sociaal Wijkteam en onafhankelijke ondersteuner.

- Jeugdteams 5 jaar!

- Zaanstad werkt! helpt mensen in de bijstand weer aan een baan.

- Zaanse vrijwilligers helpen vluchtelingen.

- vaste rubrieken: BUUV, Wat vindt u van de zorg? en 3 vragen aan de JeugdBOA.

De krant is ook op papier beschikbaar bij alle Sociale Wijkteams en Jeugdteams en in de Stadhuishal.