Maak kennis met het Sociaal Wijkteam van Assendelft en Westzaan

De teamleden van het sociaal wijkteam komen uit verschillende organisaties, Evean, SMD, MEE en de Gemeente Zaanstad.

Iedereen heeft dus een andere achtergrond en neemt zijn of haar eigen kennis en specialisme mee het team in. Deze kennis wordt overgedragen aan de andere leden van het team. Hierdoor kan ieder lid van het sociaal wijkteam alle hulpvragen oppakken. Hieronder vindt u de leden van het Sociaal Wijkteam. Er zijn daarnaast ook teamleden die op vrijwillige basis werken.

Karin-2018-100x100

Karin de Vries

Coördinator van het Sociaal Wijkteam Assendelft|Westzaan:“Als wijkteam willen we problemen of knelpunten vroeg signaleren en zoveel mogelijk oplossen met eigen kracht en inzet van het sociale netwerk. Hulp en ondersteuning moet snel en adequaat worden ingezet. Onze toegang is laagdrempelig en iedereen kan ons aanspreken en vragen om hulp. Niet langer allerlei verschillende loketjes door de hele gemeente, maar één loket voor de hele wijk.” Inbreng in het team; kennis van wet- en regelgeving op het sociaal-juridische vlak.

Cilia-de-Graaf

Cilia de Graaf

Sinds half mei 2017 ben ik tot mijn grote verrassing en plezier in dienst bij het Sociaal Wijkteam Assendelft-Westzaan. Ik deel mijn werkzaamheden met Sabine van Lingen. Beide vervullen we de receptiefunctie: we ontvangen bewoners en informeren hen over de mogelijkheden om zo te komen tot antwoorden en oplossingen. Daarnaast ben ik ook medewerker algemene voorzieningen en coördineer de dagbesteding Effe d’r uit in Westzaan en het TuinHuisproject.

Sabine-van-Lingen-1

Sabine van Lingen

Als medewerker algemene voorzieningen zet ik samen met collega’s en vrijwilligers nieuwe projecten op. Zo starten we binnenkort met Effe d’r uit, een inloop voor koffie en activiteiten in BAAZ in Saendelft. Maar u kunt me ook vinden achter de receptie en telefoon waar ik u vriendelijk en op zijn Belgisch onthaal met een kopje koffie of thee.

Foka-Boersma

Foka Boersma

Samenwerken vanuit een team, dat maakt het voor mij zo interessant. Als je er alleen niet uitkomt, kun je een beroep doen op elkaar om er samen wel uit te komen. En dat is nou net ook het proces wat we in de wijk op gang willen brengen of bevorderen. Inbreng in het team; kennis en ervaring m.b.t. jeugd en inzet van vrijwilligers.

Anja-Burger

Anja Burger

"Ik geloof erg in het concept wijkgericht werken. Waarom? Naast dat het persoonlijk en laagdrempelig is, brengt het ook een einde aan de wirwar van hulpverleners. Ik vind het erg leuk om deel uit te maken van dit sociaal wijkteam." Inbreng in het team; kennis over mantelzorg; hoe kunnen mantelzorgers dingen zo organiseren dat ze het vol kunnen houden en niet over hun grenzen gaan.

Corinne-Marseille

Corine Marseille

Ik vind het interessant om in een team te werken met collega’s uit verschillende disciplines. Je leert veel van elkaar en met elkaar zorgen we voor een goede, toegankelijke en effectieve dienstverlening. Ik merk dat het goed is om in de wijk te zitten, zo kunnen bewoners ons makkelijk vinden en bereiken. Inbreng in het team; ik kom uit het opbouwwerk en kan goed verbindingen leggen en over grenzen heenkijken. Speciale affiniteit heb ik met duurzame mobiliteit, wellicht ga ik met dit thema ook iets doen binnen ons wijkteam.

Hellen-vd-Walle

Hellen van de Walle

Ik ben blij dat ik deel uitmaak van het sociaal wijkteam Assendelft|Westzaan. Eén loket waar u met uw vragen terecht kunt. Samen met u zoeken we naar een oplossing voor uw probleem, eerst vanuit uw eigen kracht en sociale netwerk. Als dat niet lukt, mogelijk aangevuld met professionele ondersteuning. De kracht van het sociale wijkteam ligt in de samenwerking tussen de bewoner, de wijk en het team.

Marjolein-Gerrissen

Marjolein Gerrissen

Vanaf augustus 2014 werk ik met heel veel plezier bij het Sociaal Wijkteam Assendelft-Westzaan als front office medewerkster. Ik ben het eerste gezicht dat u ziet, als u bij het Sociaal Wijkteam Assendelft-Westzaan naar binnen loopt. Hierdoor heb ik veel contact met de burgers van Assendelft en Westzaan en de bezoekers van het Buurtcentrum A3, waar het Sociaal Wijkteam gevestigd is.

Els-van-de-Weg-100px

Els van de Weg

Als Sociaal Wijkteam willen wij een verbindende schakel zijn tussen bewoners, jong en oud. Netwerken, organisaties en bewonersinitiatieven willen wij stimuleren en ondersteunen. Op individueel niveau kunnen wij bewoners goed helpen en ondersteunen door de grote diversiteit binnen ons team. Samen hebben wij veel kennis.

Diony-van-Veen-

Diony van Veen

Doordat het wijkteam uit mensen bestaat met verschillende achtergronden en kennis, kunt u met al uw vragen bij ons binnenlopen. We zijn op verschillende locaties in de wijk aanwezig en bereikbaar, waardoor de drempel om langs te komen zo laag mogelijk is. Het team heeft aandacht voor al uw vragen en probeert u hierbij zo goed mogelijk te ondersteunen. Eigen kracht is daarbij erg belangrijk, en betekent dat u de regie over uw eigen leven houdt. Niet van het kastje naar de muur gestuurd worden, maar één persoon die uw aanspreekpunt is. Dit is de kracht van het wijkteam en ik ben blij dat ik daar deel van uitmaak.

Moniek-de-boer (4)

Moniek de Boer

Met een team vol kennis vanuit verschillende achtergronden proberen wij iedereen in de wijk zo deskundig mogelijk bij te staan. Door mijn achtergrond als consulent bij MEE waar ik mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking ondersteunde, heb ik geleerd om te kijken naar wat iemand zelf kan in plaats van zijn/haar beperkingen. Zo is het mogelijk om mensen in hun eigen kracht te zetten.

Caroline-Admiraal

Caroline Admiraal

Mijn doel is om jongeren in hun eigen kracht te zetten door hen op een positieve manier te stimuleren om hun talenten en mogelijkheden te ontdekken. Binnen het ambulante werk leg ik contacten met verschillende groepen jongeren en ben ik een verbindende factor tussen de wijk en de jongeren.

Lisa 4.png bijgesneden.heel klein

Lisa Sam

Mijn naam is Lisa Sam en ben 23 jaar. Ik ben per 1 februari 2017 vol enthousiasme begonnen als stagiaire bij het Sociaal Wijkteam. Na mijn stagejaar ben ik voor 3 dagen in dienst gekomen bij het Sociaal Wijkteam Assendelft|Westzaan. Ik studeer Maatschappelijk Werk en Dienstverlening aan de Hogeschool van InHolland en zit in mijn vierde leerjaar. Het Sociaal Wijkteam biedt mij veel mogelijkheden om door te groeien tot een ervaren maatschappelijk werker. Wat ik zo interessant vind bij het werken in een wijkteam is dat je dicht bij de bewoner en zijn/haar leefwereld staat.

Gunay-Karabulut

Gunay Karabulut

Doordat iedere medewerker een eigen specialisme heeft, leren wij veel van elkaar. Zo kunnen wij als generalisten werken in een team. Met mijn achtergrond als maatschappelijk werker en gezinsbegeleider ondersteun en begeleid ik mensen op het gebied van psychosociale en emotionele problemen maar lever ik ook veel input bij relationele en gezinsproblemen.

Ruben-Beentjes

Ruben Beentjes

Als professional stel ik mij gelijkwaardig en betrokken op. Vanuit die grondhouding signaleer ik of er hulp nodig is en ben ik vroegtijdig betrokken. Als medewerker van het wijkteam kijk ik verder dan een goede oplossing van één probleem. Net zo belangrijk is dat mensen hun zelfvertrouwen herwinnen en weer de regie over hun leven kunnen nemen. De eigen kracht van de bewoner staat centraal!

Bart-Grent

Bart Grent

Toen ik net begon bij het Sociaal Wijkteam was ik meteen al onder de indruk van de diversiteit van de werkzaamheden. Een goede leeromgeving voor mij want zo kom ik in aanraking met verschillende soorten hulpvragen én de brede oplossingsmogelijkheden. Binnen het team is er erg veel kennis en expertise op verschillende vlakken. Ik heb veel contact met de klanten en ben actief betrokken bij veel initiatieven zoals het Tuinproject en het FormulierenHuis. Hierdoor is elke dag anders.

Evelien-100x100

Evelien Kamphuijs

Ik ben werkzaam bij het sociaal wijkteam sinds 1 juni 2017 als generalist. Ik behandel allerlei soorten hulpvragen, zoals ondersteuning bij schulden, echtscheiding of vinden van werk. De diversiteit aan vragen, maar ook de diversiteit aan mensen is wat werken bij een sociaal wijkteam zo leuk maakt. Binnen het sociaal wijkteam is er heel veel kennis en ervaring en ik leer dan ook elke dag iets nieuws. Verder verzorg ik samen met mijn collega Yvonne Mulder sinds november 2017 de Financiële Klik.; een laagdrempelige budgetcursus.

Henrieke-100x100

Henrieke van Zaane

Ik ben Henrieke van Zaane. In het sociaal wijkteam van Assendelft-Westzaan komen heel diverse vragen binnen. Mooi dat er één loket is voor alle bewoners in de streek. Met mijn achtergrond als SJD-er help ik voornamelijk bij vragen over echtscheiding, ondersteuning bij schulden of ondersteuning bij uitkeringen of terugkeer naar werk. Ik heb veel contact met de bewoners in de wijk. Fijn is dat we als team samenwerken: iedereen heeft zijn eigen kennis en ervaring. Op die manier vullen we elkaar goed aan!

Lisette-nieuwenhuis

Lisette Nieuwenhuis

Wat ik zo leuk vind aan het werken in het wijkteam is om samen met bewoners van Assendelft en Westzaan te kijken naar oplossingen en mogelijkheden bij vragen waar ze tegen aan lopen.

Jill-Engelsman (1)

Jill Engelsman

Ik ben sinds 1 augustus 2016 in dienst bij dit Sociaal Wijkteam. Daarnaast ben ik vierdejaars student aan de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening. Het afgelopen jaar heb ik stage gelopen in het Sociaal Wijkteam van Krommenie. Na deze stage heeft het Wijkteam Assendelft-Westzaan gevraagd of ik bij hen wilde komen werken, wat ik natuurlijk met beide handen aangreep.

loes-100x100

Loes Peperkamp

In augustus 2018 ben ik vol enthousiasme gestart als sociaal werker in het wijkteam van Assendelft-Westzaan. Mijn achtergrond is sociaal juridisch en ik ben als participatiecoach werkzaam geweest. Op dinsdagochtend draai ik samen met mijn collega Anja Burger het Talentenhuis. Wat ik interessant vind aan het werken in een wijkteam, is dat iedereen zijn eigen specialisme heeft waardoor er veel wordt samengewerkt. Ik vind het belangrijk dat een bewoner met eigen kracht en inzet van het sociale netwerk problemen probeert op te lossen.

Manon-100x100

Manon Kaatee

Mijn naam is Manon Kaatee Ik studeer momenteel Pedagogiek aan de Hogeschool van Amsterdam en zit in mijn derde leerjaar. In september ben ik begonnen als stagiaire bij het Sociaal Wijkteam Assendelft-Westzaan. Het leek mij heel interessant om te werken met bewoners in deze wijk en dan met name de jongeren in de wijk. Ik ben blij dat ik bij dit team aan mocht sluiten en heb erg veel zin in aankomend jaar!

Shanti-100x100

Shanti Gatting

Jamie-100x100

Jamie van Willigen

Mijn naam is Jamie van Willigen en ik zit in het 3e jaar van de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Tot aan juli ben ik stagiaire in het wijkteam Assendelft-Westzaan, wat betekent dat ik zoveel mogelijk wil leren en straks zelf cliënten zal ondersteunen.

Eline-100x100

Eline Droog

Mijn naam is Eline Droog en ik loop de komende 10 maanden stage bij het Sociaal Wijkteam Assendelft Westzaan. Ik zit in het derde jaar van de studie Sociaal Juridische Dienstverlening en zit hier helemaal op mijn plaats. Het leuke aan stagelopen bij het Sociaal Wijkteam vind ik het brede aanbod van hulpvragen.

Carolina van Opzeeland