Zorgt u voor een ander? Hier vindt u informatie over Mantelzorg

Verleent u langdurig zorg of hulp aan uw partner, ouder, kind, buur of vriend omdat hij of zij ziek of gehandicapt is? Dan bent u mantelzorger.
Onder mantelzorg vallen allerlei soorten hulp en zorg: huishoudelijke hulp, praktische steun, verzorging, verpleging, begeleiding, administratieve taken, toezicht en emotionele steun. Dit zijn meestal taken die dagelijks terugkomen.

Jonge -mantelzorg -bloem

Het Sociaal Wijkteam biedt informatie, ondersteuning en een ontmoetingsplek voor mensen die intensief voor een naaste zorgen. U kunt met ons sparren over uw situatie. U krijgt inzicht over de mogelijkheden om uw mantelzorgtaken zo te organiseren dat uw naaste goede zorg krijgt en u het als mantelzorger zelf ook goed kan volhouden.

Ontmoeting

Mantelzorgbijeenkomsten bieden u gelegenheid andere mantelzorgers te ontmoeten en te ontspannen. U kunt anderen laten delen in uw ervaring en deskundigheid of zelf uw vragen stellen en met nieuwe kennis naar huis gaan. Gezamenlijk geven we dit vorm.

De diverse sociale wijkteams in Zaanstad en Stichting MOE Zaanstad organiseren diverse bijeenkomsten waar u welkom bent, ongeacht de wijk waar u woont. Zie: Mantelzorgontmoetingen in Zaanstad 

Praktische ondersteuning

Nathan -anderson -157614-unsplash (1)

Het delen van de zorg helpt om uw eigen accu op te laden zodat u weer toekomt aan uw eigen zaken. Zo kunt u ook betere zorg aan uw naaste blijven geven.   

Voorbeelden:

  • Vrijwilliger op maat: een Vrijwilliger op maat ontlast u in de zorg voor uw naaste thuis. De vrijwilliger kan u structureel vervangen, of extra aandacht of een activiteit bieden aan uw naaste. Informeer bij het sociaal wijkteam voor een geschikte en betrouwbare vrijwilliger

  • Dagbesteding Effe d'r uit: In Westzaan is onze gezellige dagbesteding voor mensen die net wat meer begeleiding nodig hebben. Er is geen indicatie nodig. 

  • www.respijtwijzer.nl en www.landzijde.nl: Er zijn diverse vormen van dagopvang en dagbesteding, logeeropvang of activiteiten op gebied van beweging voor uw naaste, maar die voor u ontlastend zijn. Een indicatie hiervoor regelt u via het Sociaal Wijkteam.
SWT-bloem -blanco Het sociaal wijkteam zoekt samen met u en organisaties naar nieuwe vormen van leuke en zinvolle dagbestedingsactiviteiten. Heeft u zelf ideeën, neem dan contact met ons op voor ondersteuning bij de uitwerking van dit idee.

Links

Zaanse mantelzorgwaardering: voor volwassenen en jongeren

Ontmoeting en thema’s: georganiseerd door de Sociale Wijkteams en Stichting MOE

www.stichtingmoe.nl: voor ontspanning en belangenbehartiging Zaanse mantelzorgers

MEE Amstel en Zaan: brusjesgroep, oudergroepen, autisme, partnergroep Niet Aangeboren Hersenletsel

KOPP/KVO Pubergroep Context: voor jongeren met een ouder met psychiatrische of verslavingsproblemen

Alzheimercafé Zaanstad: maandelijkse bijeenkomsten met thema’s rondom dementie

www.zaanstad.nl zoekterm Mantelzorg

www.mezzo.nl  en de mantelzorglijn:0900-2020496 (tussen 9.00-13.00 uur)

Kappa helpt: bij Kappa Helpt! kunt u terecht voor iemand die de zorg tijdelijk van u overneemt.

 

Mantelzorgwaardering

Zorgt u voor een kind, partner of vriend?

Dan verdient u een kado!

Nathan -anderson -157614-unsplash (1) Jonge Mantelzorger
Bent u 25 jaar of ouder, dan is er de Zaanse mantelzorgpas.

Bent u tussen de 18 t/m 24 jaar dan mag u kiezen        tussen de Zaanse mantelzorgpas of de Pluim. 

 

Vraag de waardering direct digitaal aan. Of kom langs bij het Sociaal Wijkteam Assendelft-Westzaan  en vul de antwoordkaart in.  Dan zorgen wij ervoor dat u de waardering zo snel mogelijk ontvangt.