Training aan de slag met je eigen kracht

Iedereen loopt weleens vast in het leven. Een heel normale zaak, en vaak geeft dat stress en zorgen. Wij helpen u graag op weg met de cursus 'Aan de slag met uw eigen kracht'.

Deze training geeft u gelegenheid om te leren uw eigen problemen aan te pakken. Hiervoor komen op een leuke manier leerzame thema's aan de orde. Uw kwaliteiten en mogelijkheden staan centraal om aan de slag te gaan en negatieve patronen te doorbreken.  We werken in een kleine groep van maximaal 10 mensen.

Programma Bijeenkomst 1: U maakt uw vraag/probleem duidelijk voor uzelf;

Bijeenkomst 2: U krijgt inzicht in uw eigen kwaliteiten;

Bijeenkomst 3: U onderzoekt uw eigen oplossingen, met de andere deelnemers samen; U krijgt inzicht in uw eigen netwerk; u leert vaardigheden om concreet hulp te vragen;

Bijeenkomst 4: U maakt uw eigen plan waarmee u uw probleem aan kunt pakken; voor de uitvoering hiervan maakt u afspraken samen met een maatje uit de groep of een vertrouwd persoon uit uw netwerk.

Wanneer?

Locatie A3, Dorpsstraat 386, 1566 BR Assendelft

  • Donderdag 5, 12, 19 en 26 april 2018 van 13.00 - 15.00 uur 

Locatie: De Palmboom, Snuiverstraat 63a, 1561 HB  Krommenie

  • Donderdag 14 21, 28 juni en 5 juli van 18.30-20.30 uur

Aanmelden:

U kunt zich aanmelden via

Kosten: Geen

Verdere informatie Het is een besloten groep waarin uw privacy wordt gewaarborgd. Na afloop ontvangt u een certificaat.