Training aan de slag met je eigen kracht

Iedereen loopt weleens vast in het leven. Een heel normale zaak, en vaak geeft dat stress en zorgen. Wij helpen u graag op weg met de cursus 'Aan de slag met uw eigen kracht'.

Aan de slag met je eigen kracht is een training voor mensen die graag iets willen veranderen, maar nog niet precies weten hoe en wat. Samen met de andere deelnemers zet u stappen richting uw doel.

Deze training geeft u gelegenheid om te leren uw problemen aan te pakken. Hiervoor komen leerzame thema's op een leuke manier aan de orde. Uw kwaliteiten en mogelijkheden staan centraal om aan de slag te gaan en negatieve patronen te doorbreken.  We werken in een kleine groep van maximaal 10 mensen.

Programma

  • Bijeenkomst 1: U maakt uw doel/probleem duidelijk voor uzelf;
  • Bijeenkomst 2: U krijgt inzicht in uw eigen kwaliteiten;
  • Bijeenkomst 3: U onderzoekt uw eigen oplossingen en brengt uw netwerk hiervoor in kaart; u leert vaardigheden om concreet hulp te vragen;
  • Bijeenkomst 4: U maakt uw eigen plan waarmee u uw probleem aan kunt pakken en uw doel kan bereiken; voor de uitvoering hiervan maakt u afspraken samen met een maatje uit de groep of een vertrouwd persoon uit uw netwerk.

Wanneer?

Datum: Zodra er voldoende aanmeldingen zijn om een groep te starten

Tijd:     15.30 - 17.30 uur 

Locatie:  A3

  • Het betreft vier wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur. De dagen en tijdstippen worden bepaald in overleg met de deelnemers, en kunnen in de ochtend, middag of avond zijn. 

Aanmelden:

U kunt zich aanmelden via

  • Sociaal Wijkteam Assendelft-Westzaan, T 075 2060019, E team3@swt.zaanstad.nl
  • of via uw contactpersoon van het sociaal wijkteam.
  • Er zal een korte individuele kennismaking/intake plaatsvinden voorafgaande aan de bijeenkomst.

Kosten: Geen

Verdere informatie: Het is een besloten groep waarin uw privacy wordt gewaarborgd. Na afloop ontvangt u een certificaat.

Download de flyer