A A A
opvoeden en gezin

Voor al uw vragen op het gebied van opvoeden en gezin

Gezin en relatie

Iedereen in Zaanstad kan voor vragen, cursussen of informatie over opgroeien, opvoeden terecht bij Centrum Jong en de Sociale Wijkteams. Met uw postcode vindt u een Sociaal Wijkteam in uw buurt. Samen met u zoeken we naar een goede oplossing.

Centrum Jong
Bij het Centrum Jong kunnen ouders, kinderen en jongeren tot 23 jaar terecht met al hun vragen over opvoeden en opgroeien. U kunt ook terecht voor opvoedingsondersteuning en bijvoorbeeld vragen over echtscheiding of logopedie. Het Centrum Jong werkt nauw samen met het Jeugdteam.

Jeugdteam
Het Jeugdteam ondersteunt kind(eren) en hun gezin als het gaat om problemen met bijvoorbeeld functioneren op school, een echtscheiding of een verslaving. De omgeving van het kind en gezin is belangrijk: welke problematiek speelt er? Het kan zijn dat de hulp voor uw kind en het gezin ingewikkelder is dan in eerste instantie gedacht: de jeugdprofessionals bieden dan hulp bij bijvoorbeeld een gedrags- of emotioneel probleem. Of een verstandelijke beperking of (vermoeden van) onveiligheid.

Nauwe samenwerking met de omgeving staat voorop: zoals de familie, huisarts, het onderwijs of Sociaal Wijkteam. Het Jeugdteam helpt, met een deskundige blik, u en uw kind om zo zelf verder te kunnen.

De huisarts, school, het Sociaal Wijkteam of Centrum Jong verwijzen door naar het Jeugdteam. Zij bestaan uit lokale teams met jeugdprofessionals, te vinden in de Zaanse wijken. Voor meer informatie gaat u naar www.jeugdteamzaanstad.nl.

Jongerenloket
Jongeren tot 27 jaar kunnen met of zonder werk terecht bij het Jongerenloket met vragen over opleiding en/of werk. Het Jongerenloket is onderdeel van gemeente Zaanstad

Huiselijk geweld
Voelt u zich onveilig? Bent u bang voor uw partner? Of wordt er thuis gescholden of met spullen gegooid? Dan kunt u te maken hebben met huiselijk geweld of kindermishandeling. Deel uw zorgen en zoek hulp.

  • Ga in gesprek met mensen om u heen, een vriend(in), buren, of iemand op school, lotgenoten;
  • Zoek hulp en ondersteuning bij Sociale Wijkteams, Centrum Jong of de huisarts;
  • Ga een anoniem gesprek aan met iemand van Open de Voordeur;
  • Bel of chat gratis met Veilig Thuis: 0800-2000. Het Advies- en meldpunt voor kindermishandeling en huiselijk geweld.
Zoek uw wijkteam