A A A
opvoeden en gezin

Voor al uw vragen op het gebied van opvoeden en gezin

Gezin en relatie

Iedereen in Zaanstad kan voor vragen, cursussen of informatie over opgroeien, opvoeden terecht bij Centrum Jong en de Sociale Wijkteams. Met uw postcode vindt u een Sociaal Wijkteam in uw buurt. Samen met u zoeken we naar een goede oplossing.

Centrum Jong
Bij het Centrum Jong kunnen ouders, kinderen en jongeren tot 23 jaar terecht met al hun vragen over opvoeden en oprgroeien. U kunt ook terecht voor opvoedingsondersteuning en bijvoorbeeld vragen over echtscheiding of logopedie. Het Centrum Jong werkt nauw samen met het Jeugdteam.

Jeugdteam
Zijn er meer specialismen of kennis van jeugdhulp nodig? Dan kunnen de huisarts, Centrum Jong en de Sociale Wijkteams u doorverwijzen naar het Jeugdteam. Het Jeugdteam biedt bij een gedrags- of emotioneel probleem, bij een verstandelijke beperking en/of ondersteuning bij opvoeding. Het Jeugdteam biedt ook hulp bij huiselijk geweld en kindermishandeling.

Jongerenloket
Jongeren tot 27 jaar kunnen met of zonder werk terecht bij het Jongerenloket met vragen over opleiding en/of werk. Het Jongerenloket is onderdeel van gemeente Zaanstad

Huiselijk geweld
Voel je je onveilig? Ben je bang voor je partner? Of wordt er thuis gescholden of met spullen gegooid? Dan kun je te maken hebben met huiselijk geweld of kindermishandeling. Deel jouw zorgen en zoek hulp.

  • Ga in gesprek met mensen om je heen, een vriend(in), buren, of iemand op school, lotgenoten;
  • Zoek hulp en ondersteuning bij Sociale Wijkteams, Centrum Jong of de huisarts;
  • Ga een anoniem gesprek aan met iemand van Open de Voordeur;
  • Download de hulpapp.nl voor directe verwijzing naar hulp in jouw eigen omgeving.
  • Bel of chat gratis met Veilig Thuis: 0800-2000. Het Advies- en meldpunt voor kindermishandeling en huiselijk geweld.
Zoek uw wijkteam