sociaalwijkteamzaanstadv3

Voor al uw vragen op het gebied van welzijn, zorg, werk & inkomen, wonen en gezinsrelaties.

Klacht

Heeft u een klacht over het Sociaal Wijkteam?
Bespreek dit dan met uw contactpersoon bij het wijkteam. U kunt uw klacht ook doorgeven via het klachtenformulier van de gemeente Zaanstad.