Bijna één op drie ouderen in Krommenie eenzaam

Bijna één op de drie inwoners van 65 jaar en ouder in Krommenie voelt zich eenzaam. De Proeftuin ‘Van eenzaamheid naar leefplezier’, een initiatief van gemeente Zaanstad, Evean en het Sociaal Wijkteam Krommenie, zet zich in de wijk in voor meer leefplezier onder eenzame ouderen. Samen met een actief bewonersplatform en wijkorganisaties. En dat levert al de eerste resultaten op.

In aanloop naar de landelijke Week tegen de Eenzaamheid (van 22 september tot en met 1 oktober) presenteren gemeente Zaanstad en Evean de uitkomsten van een onderzoek naar eenzaamheid onder 65-plussers in Krommenie. Het percentage ouderen dat zich eenzaam voelt, ligt lager dan het landelijk gemiddelde van 40 procent dat de GGD in 2012 heeft gemeten. Toch gaat het in Krommenie altijd nog om circa 400 inwoners van 65 jaar en ouder. Van die groep voelt 22 procent zich matig eenzaam, 4 procent sterk eenzaam en 2 procent ervaart een zeer sterke eenzaamheid.

Uit het onderzoek, uitgevoerd door Deloitte, blijkt ook dat veel sociale activiteiten in Krommenie nog niet bekend zijn bij de doelgroep, terwijl er – onder meer in buurthuizen - veel voor ouderen wordt georganiseerd. Voorbeelden variëren van een inloop met koffie tot een filmavond. Veel ouderen zijn verrast over het ruime aanbod (een overzicht van de activiteiten is met het onderzoek meegestuurd). En ze vinden het belangrijk dat de activiteiten beter aansluiten op de verschillende behoeften van de doelgroep. Zo houden sommige ouderen van bingo, anderen van klassieke muziek.

Proeftuin tegen eenzaamheid
De Proeftuin ‘Van eenzaamheid naar leefplezier’ is vorig jaar september in Krommenie tijdens de Week van de Eenzaamheid van start gegaan. In dit initiatief bundelen gemeente Zaanstad, Evean, het Sociaal Wijkteam Krommenie en andere maatschappelijke organisaties hun krachten. Een belangrijke rol is weggelegd voor het bewonersplatform: vrijwilligers leggen, na een doorverwijzing, direct contact met eenzame 65-plussers.  

In het afgelopen jaar hebben vrijwilligers huisbezoeken bij eenzame ouderen afgelegd en hen gekoppeld aan een maatje om samen activiteiten te ondernemen. De vrijwilligers stimuleren hen ook om zelf in actie te komen. Daarnaast heeft het bewonersplatform een activiteitenkalender voor senioren samengesteld en een kaart ontworpen waarmee iedereen een (eenzame) buurtbewoner kan uitnodigen om samen iets te ondernemen. In september start het Sociaal Wijkteam Krommenie een workshop waarin ouderen leren wat zij zelf kunnen doen om hun (gevoel van) eenzaamheid te verminderen, aan de hand van concrete stappen.

Klein gebaar
Volgens wethouder Jeroen Olthof van gemeente Zaanstad levert De Proeftuin al de eerste resultaten op. Tijdens de Week tegen de Eenzaamheid worden er extra activiteiten georganiseerd. “We zijn op de goede weg, maar we willen nog meer eenzame bewoners bereiken. Mensen hoeven zich niet te schamen als ze eenzaam zijn, ze zijn niet de enigen. Zij moeten wel weten waar ze terecht kunnen en wat ze zelf kunnen doen. En buren, familie en kennissen van eenzame buurtgenoten kunnen met een klein gebaar al veel betekenen.”

De Proeftuin loopt nog een jaar door. Als de aanpak werkt, bekijkt de gemeente samen met de Sociaal Wijkteams of deze aanpak ook in andere wijken wordt ingevoerd. In maart 2017 wordt opnieuw onderzoek gedaan naar de eenzaamheid onder 65-plussers in Krommenie.

Ouderen in Krommenie kunnen voor meer informatie terecht op:
www.swtzaanstad.nl/krommenie/leefplezier-in-krommenie