Interview met onze Wijkmanager Erik van Druenen in Zaanse Verhalen

‘Wat is eenzaamheid? Mensen lopen hier niet mee te koop. Soms zijn mensen er zich ook niet van bewust. Om een oplossing te vinden, zul je eerst moeten weten wat het is.’ Wijkmanager Erik van Druenen is betrokken bij een proeftuin in Krommenie om eenzaamheid onder ouderen te signaleren en te voorkomen.

In de focuswijk Krommenie wonen bijna 4000 65+. Dit aantal zal de komende jaren door de vergrijzing alleen maar toenemen. ‘We moeten ons daarom voorbereiden op deze toekomst.’ 8% geeft volgens de wijkmonitor aan weinig contacten te hebben. En bijna de helft van de ouderen boven de 65 jaar is ongehuwd.

Eenzaamheid-cc-Chalmers-Butterfield

Erik van Druenen: ‘Als je alleen bent, hoef je je niet eenzaam te voelen. En omgekeerd zijn er ook mensen die zich eenzaam voelen in een groep. We zijn daarom eerst aan het onderzoeken hoe mensen het zelf ervaren. Als we hun antwoord weten, dan kun je veel makkelijker preventief zaken regelen. We weten wel dat door de veranderende zorg mensen veel langer thuis blijven wonen. Een vooronderstelling is dat de eenzaamheid dan sneller toeslaat. Zeker als mensen minder mobiel zijn of minder geld hebben. We willen het trouwens positief benaderen. We willen dat mensen meer leefplezier krijgen.’

U leest het hele intevview hier in Zaanse Verhalen.

(Bron: Zaanse Verhalen)