Het Brievendictee

Neem de goede en slechte brieven mee!

Veel instanties en organisaties sturen moeilijke brieven. Het is niet raar als u de informatie in die brieven niet begrijpt, want meer mensen hebben dit probleem. Daarom gaan we in Zaanstad Noord een jaar lang brieven inzamelen: moeilijke brieven én brieven die goed te begrijpen zijn. We laten bedrijven zien wat mensen van hun brieven vinden en geven tips om brieven te verbeteren. Elk kwartaal is er een bijeenkomst waar een moeilijke brief wordt besproken. Er worden dan tips gegeven hoe bedrijven de brief kunt verbeteren.

Doet u mee?

Lever uw brief bij ons in! 

U kunt uw brief inleveren bij De Bieb in Krommenie, Sociaal Wijkteam Wormerveer, Sociaal Wijkteam Krommenie en Sociaal Wijkteam Assendelft.

Zorg ervoor dat er geen persoonlijke gegevens meer in uw brief staan. U kunt ze met een zwarte stift of typex onleesbaar maken. De organisatie gaat voorzichtig om met persoonsgegevens die nog te lezen zijn.

Kijk ook op www.facebook.com/Brievendictee voor nieuws en de aankondiging van activiteiten. 

Heeft u vragen?

Bel met Lisa van Tongeren (Bieb Zaanstad), 06-42510910 / l.vantongeren@debieb.nl of

Mariette Klaren (SWT Krommenie), 06-83281959 / m.klaren@swt.zaanstad.nl 

Deze actie loopt van september 2021 tot september 2022