A A A
Icoon Mantelzorgondersteuning

Voor al uw vragen op het gebied van welzijn, zorg, werk & inkomen, wonen, jeugd(hulp) en gezin.

Ik ben mantelzorger

 

Vragen voor mantelzorgers

1. Wat is mantelzorg en wat is het niet?

Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving. Ook minder intensieve hulp, de hulp aan hulpbehoevende huisgenoten en de hulp aan je naaste in een instelling is mantelzorg. Mantelzorg is hulp die verder gaat dan de zogenoemde ‘gebruikelijke’ hulp. Hulp aan mensen zonder gezondheidsbeperkingen, zoals oppassen op gezonde kleinkinderen, valt buiten de definitie. Mantelzorg is onbetaalde hulp en kan nooit als een verplichting worden opgelegd. Mantelzorg is vrijwillig, maar geen vrijwilligerszorg. Mantelzorg en vrijwilligerszorg worden soms door elkaar gehaald. Toch zijn het verschillende zaken:

 • Mantelzorg komt op je pad.
  Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met mantelzorg: je bent mantelzorger, je wordt mantelzorger of je (hebt) in de toekomst hulp van een mantelzorger nodig. Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per dag, ze kunnen hier niet zomaar mee stoppen en ze verrichten soms verpleegkundige handelingen;
 • Voor vrijwilligerszorg kies je.
  Vrijwilligers kiezen ervoor om te zorgen. Bij de start is er meestal (nog) geen emotionele band. Zij verlenen hun zorg voor een beperkt aantal uren en kunnen hier op eigen initiatief mee stoppen. Zorgvrijwilligers werken in georganiseerd verband voor een organisatie en verrichten zelden verpleegkundige handelingen.

2. Wat doet een mantelzorger?

Als mantelzorger doe je wat nodig is voor je naaste, vanwege zijn/haar een ziekte, beperking of verslaving. Dit is extra hulp buiten de gebruikelijke zorg die je als gezin voor elkaar hebt. Wat je als mantelzorger doet is per situatie verschillend. Vaak is er een combinatie van mantelzorgtaken, zoals:

 • Coördineren van alle zorg en hulp
 • Regeltaken doen zoals aanvragen van voorzieningen voor zorg en hulpmiddelen;
 • Gezelschap houden of bieden van troost, afleiding, een luisterend oor;
 • Begeleiden bij allerlei dagelijkse dingen
 • Verzorgen zoals helpen bij douchen, aankleden;
 • Verplegen zoals medicatie toedienen, injecteren, wonden verzorgen;
 • Eten en drinken bereiden en eventueel helpen bij het eten;
 • Structuur en begeleiding bieden, en zo nodig toezicht bieden;
 • Administratie overnemen en geldzaken beheren;
 • Overnemen van huishoudelijke werkzaamheden zoals schoonmaken en boodschappen;
 • Helpen bij vervoer en begeleiding naar arts, kapper, enz.;
 • Overnemen van klussen in en rondom het huis;
 • Sociale activiteiten organiseren en begeleiden zoals verjaardagen, bezoekjes, uitstapjes;
 • enzovoort.

3. Mantelzorgers aan het woord

Misschien twijfelt u of u mantelzorger bent? Of wilt u weten hoe andere mantelzorgers het ervaren? Bekijk de filmpjes of lees de blogs en ervaringsverhalen.

Minidocumentaires over mantelzorg

Mantelmam - Blog van Zaanse mantelzorger

Mantelzorg-blogs op Mantelzorg.NL

4. Mantelzorg en het Coronavirus

Waar moet je rekening mee houden bij de zorg voor jouw kwetsbare naaste; wat kan wel en wat kan niet?

5. Waar kan ik naartoe voor praktische hulp?

Zorg dat u er niet alleen voor staat! Door de mantelzorgsituatie krijgt u het drukker, en komt u misschien niet meer toe aan bepaalde zaken die toch belangrijk zijn. Vooral als de situatie langer zal duren is het goed om de zorg te delen. Zo krijgt uw naaste de juiste zorg en aandacht, en blijft het ook goed met u gaan.

Bij praktische hulp kunt u denken aan hulp voor uw naaste: zoals begeleiding, dagbesteding, persoonlijke verzorging. U kunt ook denken aan hulp voor uzelf, zoals gesprekken over de situatie of het overnemen van uw taken en het regelen van vervangende mantelzorg (respijtzorg).

Er zijn veel mogelijkheden. Allereerst kunt u in uw eigen netwerk kijken wie wat wil en kan bieden. Als dat niet toereikend is, zijn er vrijwilligersorganisaties en organisaties die professionele hulp bieden.

Klik op de volgende links om hier meer over te lezen:

 • Hulp vanuit uw eigen netwerk;
 • Hulp door vrijwilligers;
 • Professionele hulp.  

Hulpmiddelen:

 • MantelZORGkaart. Deze kaart helpt u inzicht te krijgen in uw behoeftes
 • Zorgnetwerkkaart: Deze kaart helpt u zicht te krijgen welke hulp u aan wie kan vragen (Let op: wordt nog ontwikkeld)
 • Overzicht van gratis apps Apps voor mantelzorgers om de zorg te delen

Wilt u sparren met iemand die u wegwijs maakt in alle mogelijkheden? Neem dan contact op met het Sociaal Wijkteam bij u in de buurt. Als u graag wilt praten met een ervaringsdeskundige of dat iemand meegaat naar bijvoorbeeld gesprekken, raadpleeg dan een onafhankelijke cliëntondersteuner.

6. Hoe krijg ik hulp vanuit mijn eigen netwerk?

‘Sterkte! Als ik iets voor je kan doen…’ Vaak willen mensen graag helpen. En vaak kunt u hulp gebruiken, maar weet u niet goed hoe u dat kunt vragen, en aan wie. Het helpt als u op een rijtje zet welke mensen u kent en welke behoefte u concreet hebt.

 • Uw netwerk in kaart: denk aan iedereen die u kent zoals familie, vrienden, bekenden (dichtbij of ver weg), vereniging of geloofsgemeenschap waar u deel van uitmaakt, collega’s.
 • Uw behoefte in kaart: welke zorg of hulp heeft u of uw naaste nodig? Is dat vooral emotionele steun of juist praktische hulp zoals huishoudelijke hulp, vervoer, administratie of klusjes. Of heeft uw naaste toezicht, begeleiding of verzorging nodig, of wilt u afleiding en ontspanning krijgen? Maak dit concreet en ook wannéér u de hulp nodig heeft: af en toe, op afroep of juist op een vaste dag en tijdstip?
 • Achterwacht: Vaak wordt u als mantelzorger de spil in het geheel. Wat als u iets overkomt? Het geeft rust als iemand uit uw netwerk in dat geval achterwacht kan zijn. Wie kan u daarvoor vragen?

Hoe concreter u de vraag stelt, hoe makkelijker mensen kunnen aangeven wat ze kunnen betekenen. Zo staat u er niet meer alleen voor en houdt u de mantelzorgsituatie voor uzelf in balans.

7. Waar kan ik terecht voor hulp van vrijwilligers?

Er zijn diverse organisaties die vrijwillige hulp bieden. Deze hulp kan divers zijn. Denk aan praktische hulp zoals vervoer, administratie of klusjes. Ook kunt u denken aan extra aandacht, begeleiding en toezicht voor uw naaste. Of ondersteuning voor uw naaste of uzelf door een ervaringsdeskundige.

 • Zaankanters voor elkaar ; online platform waar vraag en aanbod voor vrijwilligerswerk voor diverse hulpvragen bij elkaar komt.
 • Sociale maatjes: Sommige sociale wijkteams in Zaanstad bieden vrijwilligers aan die u kunnen ontlasten in de mantelzorgsituatie. Deze vrijwilligers hebben affiniteit met mensen met een hulpvraag of beperking zoals NAH, dementie, psychische kwetsbaarheid of een fysieke beperking. Zij bieden een vast contact voor uw naaste. Vraag er naar bij het Sociaal Wijkteam in uw wijk.
 • Stichting MOE: www.mantelzorgersonderelkaar.nl.  De Zaanse stichting Mantelzorgers onder elkaar biedt wekelijks lotgenotencontact en komt op voor de belangen van mantelzorgers.
 • Geloofsgemeenschappen. Bent u aangesloten bij een geloofsgemeenschap dan kunt u daar informeren naar vrijwillige hulp. Vaak bieden zij ziekenbezoek-vrijwilligers, vrijwilligers die helpen bij administratie, of vrijwilligers die boodschappen willen doen of kinderen extra aandacht willen bieden. 
 • Zonnebloem ; Vrijwilligers bezoeken mensen en organiseren activiteiten voor mensen met een fysieke beperking
 • Handen in Huis: de landelijke organisatie ‘Handen in Huis’ regelt met enthousiaste vrijwilligers in heel Nederland 24-uurs mantelzorgvervanging in die situatie waar de hulpvrager zonder de hulp niet alleen thuis kan blijven. Met deze hulp kunt u er als mantelzorger een of meer dagen tussen uit.

Hulpmiddelen:

 • MantelZORGkaart. Deze kaart helpt u inzicht te krijgen in uw behoeftes
 • Zorgnetwerkkaart: Deze kaart helpt u zicht te krijgen welke hulp u aan wie kan vragen
 • Overzicht van gratis apps Apps voor mantelzorgers om de zorg te delen.

Wilt u sparren met iemand die u wegwijs maakt in alle mogelijkheden? Neem dan contact op met het Sociaal Wijkteam bij u in de buurt. Als u graag wilt praten met een ervaringsdeskundige of dat iemand meegaat naar bijvoorbeeld gesprekken, raadpleeg dan een onafhankelijke cliëntondersteuner.

Heeft u meer hulp nodig, dan uw eigen netwerk en vrijwilligersorganisaties kunnen bieden?

Kijk dan bij 'Waar kan ik terecht voor professionele hulp?'

8. Waar kan ik terecht voor professionele hulp?

Professionele hulp is mogelijk voor uw naaste en uzelf. Er zijn veel mogelijkheden:

Particuliere hulp, dit is hulp die u zelf financiert. Bijvoorbeeld:

 • Kappa Helpt! Hier kunt u terecht voor iemand die de zorg tijdelijk van u overneemt, zodat u met een gerust hart iets voor u zelf kunt doen.
 • Saar aan Huis biedt aanvullende mantelzorg zodat u prettig en verantwoord thuis kunt blijven wonen en zelf de regie over uw leven houdt.

Hulp vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De Wmo regelt alle hulp die mensen nodig hebben om zo veel mogelijk zelfstandig thuis te kunnen wonen. U kunt hiervoor terecht bij het Sociaal Wijkteam. Denk hierbij aan:

 • huishoudelijke hulp, woningaanpassingen, voorzieningen voor mobiliteit en vervoer
 • begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf (logeren)
 • beschermd wonen voor mensen met een psychische stoornis

  Lees meer over de mogelijkheden vanuit de Wmo in Zaanstad. link naar kopje Wet maatschappelijke ondersteuning in Zaanstad

Hulp vanuit de Jeugdwet. De Jeugdwet regelt professionele zorg voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar met een beperking, stoornis, aandoening of opgroeiproblemen. U kunt voor deze hulp terecht bij het Jeugdteam. Denk hierbij aan:

 • behandeling, begeleiding, persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf
 • jeugdzorg, pleegzorg en logeerzorg

  Lees meer over de mogelijkheden vanuit Jeugdwet in Zaanstad link naar kopje Jeugdwet in Zaanstad

Wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz regelt de juiste zorg als er 24 uurs zorg en/of toezicht (blijvend) nodig is. De indicatieaanvraag gaat via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Denk hierbij aan:

 • zorg in een zorginstelling
 • een volledig pakket of modulair pakket thuis

  Lees meer over de mogelijkheden vanuit de Wet Langdurige Zorg link naar kopje Wet langdurige zorg

De Zorgverzekeringswet (Zvw). U kunt hiervoor terecht bij uw huisarts of uw eigen zorgverzekering. De Zvw regelt onder andere:

 • wijkverpleging en persoonlijke verzorging en begeleiding aan huis
 • kortdurende opname
 • bepaalde hulpmiddelen
 • begeleidende gesprekken voor u of uw naaste (Praktijkondersteuner Huisarts)
 • vervangende mantelzorg  en mantelzorgmakelaar (afhankelijk van uw pakket)

  Lees meer over de mogelijkheden vanuit de Zorgverzekeringswet link naar kopje Zorgverzekeringswet

Persoonsgebonden budget. Alle geïndiceerde hulp vanuit de Wmo, Jeugdwet, Wlz en Zvw kan geboden worden in natura of in een persoonsgebonden budget. Lees meer over Persoonsgebonden Budget.

Hulpmiddelen:

 • MantelZORGkaart. Deze kaart helpt u inzicht te krijgen in uw behoeftes
 • Zorgnetwerkkaart: Deze kaart helpt u zicht te krijgen welke hulp u aan wie kan vragen
 • Overzicht van gratis apps Apps voor mantelzorgers om de zorg te delen.

Wilt u sparren met iemand die u wegwijs maakt in alle mogelijkheden? Neem dan contact op met het Sociaal Wijkteam bij u in de buurt. Als u graag wilt praten met een ervaringsdeskundige of dat iemand meegaat naar bijvoorbeeld gesprekken, raadpleeg dan een onafhankelijke cliëntondersteuner.

 

9. Respijtzorg: vervangende mantelzorg

Respijtzorg is een tijdelijke en volledige overname van zorg met als doel u als mantelzorger een adempauze te geven. Het wordt ook wel ‘vervangende mantelzorg’ genoemd. Respijtzorg kan worden uitgevoerd door iemand uit uw netwerk, een vrijwilliger of een beroepskracht, en kan incidenteel zijn of structureel.

Filmpje: Wat is respijtzorg?

 

Waarom respijtzorg?

Door af en toe vrij te zijn van mantelzorgtaken, kunt u uw eigen leven beter in balans houden. Ook kunt u - door de zorg te delen - de hulp voor uw naaste beter organiseren en langer volhouden. En het komt uw relatie ten goede. Vaak is langer thuis wonen beter haalbaar. 

Door af en toe de zorg uit handen te geven kan u de accu opladen. Maar dat is alleen mogelijk als u die zorg op een verantwoorde manier kunt overdragen. Welke vormen van respijtzorg zijn er? En hoe regelt u dat?

Vormen van respijtzorg

Er bestaan verschillende vormen van respijtzorg:

Thuis, bijvoorbeeld:

 • door inzet van iemand uit uw netwerk of een vrijwilliger die uw aanwezigheid tijdelijk vervangt en iets met uw naaste onderneemt
 • door inzet van wijkverpleging, die uw naaste helpt bij douchen en aankleden
 • door inzet van een begeleider voor uw naaste

Buitenshuis, bijvoorbeeld door:

 • Ontmoetingsplekken als algemene voorziening in de wijk
 • Professionele dagbesteding zoals bijvoorbeeld een zorgboerderij of ontmoetingscentrum dementie
 • Logeeropvang
 • Gezamenlijke vakantie van de mantelzorger en de zorgvrager, waarbij de zorg wordt overgenomen

Regelen van respijtzorg

Het overdragen van de mantelzorg kan op veel verschillende manieren. U kunt bijvoorbeeld hulp uit uw eigen netwerk, van vrijwilligers of misschien van professionele hulp krijgen. Kijkt u bij deze vragen voor meer info hierover.

Hulpmiddelen:

Wilt u sparren met iemand die u wegwijs maakt in alle mogelijkheden? Neem dan contact op met het Sociaal Wijkteam bij u in de buurt. Als u graag wilt praten met een ervaringsdeskundige of dat iemand meegaat naar bijvoorbeeld gesprekken, raadpleeg dan een onafhankelijke cliëntondersteuner.

10. Met welke wetten en regelgeving kun je te maken krijgen als je zorgt voor een ander?

Wet maatschappelijke ondersteuning in Zaanstad
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is er om mensen die hulp nodig hebben zo veel mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen.
 
De Jeugdwet in Zaanstad
De Jeugdwet regelt professionele zorg voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar met een beperking, stoornis, aandoening of opgroeiproblemen.
 
Wet langdurige zorg
De Wet langdurige zorg (Wlz) is bedoeld voor mensen die permanent intensieve zorg en/of toezicht dichtbij nodig hebben. Ook zorg voor kinderen die een intensieve zorgvraag hebben en altijd afhankelijk zullen zijn van zorg valt onder de Wlz.
 
Zorgverzekeringswet
De Zorgverzekeringswet (Zvw) regelt onder andere Verpleging en verzorging aan huis. De wijkverpleegkundige vervult daarbij een centrale rol.

11. Mantelzorg en het PGB

Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunnen mensen die zorg nodig hebben, zelf zorg inkopen.

Welke soorten pgb zijn er?

Er zijn vier soorten pgb’s:

 • via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Voor mensen die begeleiding en ondersteuning nodig hebben, zoals huishoudelijke hulp, dagbesteding of bepaalde voorzieningen en hulpmiddelen. De indicatie gaat via de gemeente en vraagt u aan bij het Sociaal Wijkteam.
 • via de Jeugdwet: Voor kinderen en jeugdigen die zorg, hulp en/of ondersteuning nodig hebben, zoals persoonlijke verzorging, begeleiding of kortdurend verblijf. De indicatie gaat via de gemeente en vraagt u aan bij het jeugdteam.
 • via de Wet langdurige zorg (Wlz): Voor mensen die intensieve en langdurige zorg nodig hebben, zoals chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige geestelijke of lichamelijke beperking of aandoening. De indicatie vraagt u aan bij het Centraal Orgaan Zorg (CIZ) en wordt geregeld door het zorgkantoor.
 • via de Zorgverzekeringswet (Zvw): Voor mensen die persoonlijke verpleging en/of verzorging nodig hebben of kinderen die behoefte hebben aan intensieve zorg. De indicatie vraagt u aan via uw huisarts, wijkverpleging of uw zorgverzekeraar

 

Kunt u als mantelzorger betaald worden uit een pgb?

Ja, als uw naaste een pgb heeft én u zorg verleent waarvoor dit pgb is bedoeld. De pgb-houder sluit hiervoor een contract met u af. Het is verstandig een modelovereenkomst van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) te gebruiken. Het grote voordeel van een pgb voor u en uw naaste is dat u maximale eigen regie hebt en er geen wisselende mensen van buiten komen.

Nadelen zijn:

 • Vaak doet u naast de pgb-zorg nog mantelzorgtaken, waardoor er veel op uw schouders komt;
 • Als u zelf ziek wordt, is er niet zomaar vervanging;
 • U moet over het inkomen inkomstenbelasting betalen;
 • U bouwt geen pensioen op en krijgt geen geld bij ziekte of arbeidsongeschiktheid;
 • Uw inkomen stopt als degene voor wie u zorgt wordt opgenomen of overlijdt;
 • U heeft bij werkloosheid niet altijd meer recht op WW en ook niet altijd op bijstand;
 • Voor deze overeenkomsten moet u zich houden aan de arbo-wetgeving: niet meer dan 40 uur per week.

 

Meer weten over pgb?

12. Vergoedingen voor mantelzorgers

Mantelzorg is onbetaald. Maar er bestaan wel verschillende vergoedingen.

 • U kunt als mantelzorger in sommige gevallen een tegemoetkoming krijgen voor extra uitgaven zoals zorgkosten en vervangende zorg. Op Regelhulp.nl vindt u een overzicht welke vergoedingen er zijn en waar u deze kunt aanvragen.
 • U kunt in sommige gevallen betaald worden voor een deel van uw taken. Uw naaste heeft voor deze zorg- of begeleidingstaken een persoonsgebonden budget (pgb), en u verleent via een contract de zorg waarvoor dit pgb bedoeld is. Lees alles over pgb op de pagina Persoonsgebonden Budget
 • Zaanse Mantelzorgwaardering: De gemeente Zaanstad biedt mantelzorgers en jonge mantelzorgers de Zaanse Mantelzorgwaardering. Meer informatie over deze waardering, de voorwaarden en aanmelden: Zaanse Mantelzorgwaardering

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig bij geldzaken en regelzaken? Kijk dan wat het Sociaal Wijkteam voor u kan betekenen.

13. Tips om goed voor jezelf te zorgen

Het geven van de zorg of hulp aan uw naaste geeft vaak voldoening. Maar tegelijkertijd kan het veel van u vragen. Zeker als de zorg geleidelijk toeneemt of lang aanhoudt. Als mantelzorger komt er veel op u af, zowel emotioneel als praktisch. Vaak heeft u veel ballen hoog te houden.

Door de hectiek kunt u niet de dingen doen die nodig zijn voor uw eigen welzijn. U kunt daardoor bijvoorbeeld zelf ziek worden en uitvallen op het werk of in de zorg voor het gezin. Dan heeft u zelf hulp nodig! En u kan niet meer de juiste hulp bieden aan uw naaste.

Daarom is het zo belangrijk om goed voor jezelf te blijven zorgen!

 

Hoe blijft het goed gaan met u? Zorgen voor jezelf doe je door balans te brengen in ‘zorgen voor de ander’ en ‘zorgen voor uzelf’. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Wat heeft u daarvoor nodig? De volgende vragen kunnen u helpen:

 • Zorg ik goed voor mezelf? Bijvoorbeeld:
  • Heb ik voldoende ontspanning of activiteiten om de accu op te laden?
  • Welke hobby’s kan ik weer oppakken? Juist nu!
  • Hoe blijf ik mijn eigen leven vormgeven? Wat wil ik nog méér doen, wat juist niet?
  • Geef ik voldoende aandacht aan mijn gevoelens? Waar heb ik verdriet over? Waar heb ik zorgen of angst om?
 • Heb ik voldoende kennis? Bijvoorbeeld:
  • Wat kan ik te weten komen over de aandoening (prognose, behandeling)
  • Hoe ga ik om met de ziekte of aandoening?
  • Wat zijn de mogelijkheden voor hulp? Waar regel ik dat?
  • Wat zijn de financiële gevolgen?
  • Waar kan ik anderen ontmoeten die in dezelfde situatie zitten?
 • Hoe deel ik mijn zorgen? Bijvoorbeeld:
  • Heb ik af en toe een Adempauze?
  • Wie kan ik vragen zodat ik er niet alleen voor sta?
  • Hoe organiseer ik korte of lange momenten van tijd voor mijzelf?
  • Wie of welke organisatie kan mijn naaste begeleiden?

 

Hulp op maat

U kunt kosteloos terecht bij het Sociaal Wijkteam, bijvoorbeeld voor persoonlijke gesprekken voor uzelf of om voorzieningen te vragen voor uw naaste zodat u wordt ontlast.

 

14. Zaanse Mantelzorgwaardering

De gemeente Zaanstad biedt ieder jaar de Zaanse Mantelzorgwaardering aan mantelzorgers en jonge mantelzorgers. Dit is een blijk van erkenning en waardering voor de inzet en intensieve zorg die mantelzorgers bieden aan hun hulpbehoevende naaste. De vorm en waarde van de Zaanse Mantelzorgwaardering wordt ieder jaar opnieuw bepaald door de gemeente. 

De Zaanse Mantelzorgwaardering kan door zowel de hulpbehoevende als de mantelzorger zelf worden aangevraagd. Om in aanmerking te komen zijn er bepaalde voorwaarden. Zo is de Zaanse Mantelzorgwaardering alleen bedoeld voor mantelzorgers die zorgen voor iemand woonachtig in Zaanstad; de mantelzorger zelf hoeft niet persé in Zaanstad te wonen. Ook is het goed om te weten dat mantelzorgwaardering ieder jaar opnieuw dient aangevraagd te worden, omdat de mantelzorgsituatie kan veranderen.

Alle actuele informatie vindt u op Zaanse Mantelzorgwaardering.

15. Dag van de mantelzorg

16. Wat biedt het Sociaal Wijkteam?

Het Sociaal Wijkteam biedt ondersteuning aan inwoners van gemeente Zaanstad met een hulpvraag, en juist ook aan u als mantelzorger. In het menu aan de linkerkant kunt u het Sociaal Wijkteam vinden bij u in de buurt! U kunt bij ons terecht voor:

 

Informatie en advies over:

 • Alle vormen van hulpverlening, zowel voor uw naaste als voor uzelf. Bijvoorbeeld:
  • Professionele hulp
  • Hulp door vrijwilligers
  • Algemene voorzieningen in de wijk
  • Wet- en regelgeving zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet, de Wet langdurige zorg en de Zorgverzekeringswet
  • Persoonsgebonden Budget
  • Ontmoeting en Cursussen
  • Mantelzorgwaardering

Ondersteuning en begeleiding door:

 • mee te denken met uw situatie en u te adviseren in de zorg voor uw naaste
 • individuele gesprekken met u te voeren of te regelen, zodat het goed met u blijft gaan
 • passende hulp te regelen via vrijwilligers
 • passende hulp te regelen door een indicatie voor voorzieningen uit de Wmo af te geven
 • passende (alternatieve) dagbesteding te zoeken
 • te bemiddelen en verwijzen naar passende hulp, zoals de wijkverpleging, het Factteam
 • te helpen bij financieel-administratieve vragen
 • het bieden van ontmoeting en cursussen voor mantelzorgers

 

Indicaties voor voorzieningen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

We onderzoeken samen met u wat de beste oplossing in uw situatie is. Indien nodig regelen we een indicatie voor een Wmo-voorziening voor uw naaste of uzelf, zoals

 • huishoudelijke hulp
 • ambulante begeleiding
 • dagbesteding
 • beschermd wonen
 • vervoersvoorziening zoals een rolstoel, scootmobiel of AOV-pas
 • woningaanpassing.

17. Ontmoeting en cursussen voor mantelzorgers

Ontmoeting

 

 • Mantelzorgontmoeting: De Sociale Wijkteams organiseren verspreid over Zaanstad mantelzorgontmoeting. U bent welkom op iedere locatie, ongeacht uw eigen woonplek. Klik op het wijkteam van uw keuze voor het aanbod.
 • Stichting Mantelzorgers Onder Elkaar (MOE). Stichting MOE biedt wekelijks lotgenotencontact in Wormerveer.
 • Mama Vita Een netwerk voor moeders van een kind met autisme. Email-adres Mama Vita Zaanstad
 • Parkinson Café Zaandam Ontmoetingsplek voor mensen met de ziekte van Parkinson(ismen), hun partners, familieleden en mantelzorgers.
 • Algemene ontmoeting: veel sociale wijkteams en buurthuizen organiseren inlopen waar iedereen welkom is. Fijn om er als mantelzorger ook even uit te zijn.

 

Cursussen voor mantelzorgers

 • Cursus Omgaan met dementie voor partners en voor kinderen van iemand met een vorm van dementie. Organisatie: de SMD/Evean/de Zorgcirkel
 • Dementie online informatie, tips, advies en een online cursus voor mantelzorgers
 • Cursusoverzicht Parnassia zoals Psychiatrie in de familie, oudersupport voor als je kind gebruikt, in gesprek leren gaan met je kind met gameverslaving, en nog veel meer
 • Cursusaanbod vanuit Patiëntenverenigingen: Google op ‘aandoening en mantelzorg en/of patiëntenvereniging’. Naast informatie over de aandoening bieden de sites vaak aandacht aan mantelzorg, lotgenotencontact en tips hoe u kunt omgaan met uw naaste met deze aandoening.

18. Handige links

 • www.swtzaanstad.nl Het Sociaal Wijkteam is er voor alle inwoners van de gemeente Zaanstad. U kunt hier terecht met vragen over mantelzorg, dagbesteding, hulpmiddelen, wonen, werk en inkomen en vrijwilligerswerk.
 • Meedenkers in Zaanstad. Onafhankelijke cliëntondersteuners en ervaringsdeskundigen trekt met de hulpvrager op en zorgt dat de (leef)situatie weer te overzien is.
  • JEZ Jongeren ervaringsdeskundigen Zaanstad
  • ZOED Zaanse ouders ervaringsdeskundigen
  • Ouderenadviseurs als u zorgt voor een oudere
  • RCO de Hoofdzaak mensen met een psychische kwetsbaarheid
  • MEE AZ   MEE Amstel en Zaan ondersteunt mantelzorgers
 • Stichting Mantelzorgers Onder Elkaar (MOE). Stichting MOE biedt wekelijks lotgenotencontact in Wormerveer, individuele ondersteuning door ervaringsdeskundigen en belangenbehartiging voor mantelzorgers.
 • Jeugdteams Zaanstad voor ondersteuning bij jeugdigen met een gedrags- of emotioneel probleem, een verstandelijke beperking en/of ondersteuning aan ouders bij de opvoeding.
 • Patiëntenverenigingen
  Google op aandoening en patiëntenvereniging. Naast informatie over de aandoening is er vaak aandacht aan mantelzorg, lotgenotencontact en tips hoe u kunt omgaan met uw naaste met deze specifieke aandoening.
 • Mantelzorgmakelaars nemen regeltaken over van mantelzorgers. Zorgverzekeringen bieden vaak een vergoeding. Informeer bij uw eigen zorgverzekeraar naar de mogelijkheden.
 • De Luisterlijn
  Een luisterend oor en een vertrouwelijk gesprek, voor (jong-)volwassenen, 24 uur per dag, anoniem. Mailen en chatten via de site, of telefonisch via 0900-0767 of 075 - 616 20 00.