Respijtzorg Het Buitenhuis

Het Buitenhuis in Wijdewormer biedt eigentijdse respijtzorg in een gastvrije en landelijke omgeving waar aandacht is voor vakantiegevoel en waar professionele zorg op maat wordt geboden. Hier ervaar je een uit- én thuisgevoel. Zowel onze gasten als hun mantelzorgers!

De dienstverlening van Het Buitenhuis is er op gericht mantelzorgers zoveel mogelijk te ontlasten en voor de gast een welkome verandering te bieden. Dit doen zij door het bieden van verschillende dag- en logeer arrangementen.

Het Buitenhuis is mogelijk door de unieke regionale samenwerking van De Zorgcirkel de gemeenten in Zaanstreek Waterland en het Zorgkantoor. Zij geloven stellig dat langdurige mantelzorg alleen goed gaat als er af en toe rustpauzes worden ingelast. Voor hen is het vanzelfsprekend dat we dit met elkaar oplossen en luisteren naar de wensen van de mantelzorger én naar de wensen van de gast die ondersteuning en verzorging nodig heeft. Zo organiseren zij eigentijdse respijtzorg. Wat goed voelt voor de gast én de mantelzorger.

Omdat het veelal maatwerk is kunnen mantelzorgers vrijblijvend in gesprek gaan met Het Buitenhuis om te bekijken of en wat de mogelijkheden zijn voor een verblijf in het logies & respijt. Logeren in Het Buitenhuis wordt in veel gevallen gesubsidieerd waardoor de kosten voor een all inclusive verblijf 17,50 euro per persoon per nacht bedragen. Voor de dagbesteding kan een beroep worden gedaan op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Wet langdurige zorg (Wlz).

Bekijk hier de videoreportage over Het Buitenhuis gemaakt door de Orkaan.

Meer informatie? Kijk op Respijthuis Wijdewormer (zorgcirkel.nl) of bekijk de brochure van Het Buitenhuis.