Vacatures

Voor de toegang tot het Sociaal domein werkt de gemeente Zaanstad sinds 1 januari 2014 met Sociaal Wijkteams. Voor iedere wijk is een hoofdaannemer benoemd. Voor het gebied Oud Koog/Oud Zaandijk mag iemand B.V. het hoofdaannemerschap vorm en inhoud geven.


Het Sociaal Wijkteam heeft tot taak burgers duurzaam zelfredzamer te maken door hen te ondersteunen bij vraagstukken op het gebied van welzijn, zorg, financiƫn, werk & inkomen, wonen en gezinsrelaties. Daarnaast heeft het Sociaal Wijkteam de opdracht om de sociale cohesie in de wijk te versterken jongerenoverlast aan te pakken en preventieve maatregelen te treffen om de eigen kracht bij burgers te vergroten.