Financieel Café

Elke twee weken op dinsdag van 13.30 – 15.30 uur is er een Financieel Café in Het Brandtweer, Breestraat 106, Koog aan de Zaan.

De vrijwilligers van het Financieel Café kunnen u ondersteunen met:

- Het ordenen van uw financiële administratie,
- Controleren of u van alle voorliggende voorzieningen gebruik maakt, zoals kwijtschelding, toeslagen, etc.
- Informatie over het bewaartermijn van documenten
- Hulp bij het aanvragen van en invullen van formulieren
- Hulp bij het lezen van brieven
- Praktische tips en advies hoe u uw administratie eenvoudig bij kunt houden

De data zijn:

April: 4, 18

Mei: 2, 16, 30

Juni: 13, 27