Ons Team

Hieronder worden de medewerkers van het wijkteam gepresenteerd. De medewerkers hebben allemaal een andere achtergrond en ervaring. Deze delen ze met het team, dus iedereen kan antwoord geven op uw hulpvraag.
Als u zich meldt bij het wijkteam, dan wordt er een vast aanspreekpunt voor u aangewezen. 

Profiel Foto Mirjam Van T Padje

Mirjam van 't Padje

Teamleider Sociaal Wijkteam - Het wijkteam zit in de wijk, is laagdrempelig en een plek waar iedereen terecht kan met zijn of haar vragen. Het wijkteam bestaat uit ervaren professionals die samen met u vooral kijken naar wat u wel kan, wat uw omgeving voor u kan betekenen en daarnaast wat u niet kan. Ook de inwoners die wat voor een ander willen betekenen, kunnen bij het wijkteam terecht.

Daphne Vierkant 100X100 Px

Daphne Brookhuis

Medewerker Sociaal Wijkteam - Dit wijkteam is een smeltkroes van kennis en deskundigheid in de breedste zin van het woord. Samen met u kijken naar wat er nodig is om zaken die bij u of uw gezin spelen op te lossen of beheersbaar te maken. Als burger zelf de regie houden en actief meedenken en werken aan zelfredzaamheid.

Mariasteelink

Maria Steelink

Medewerker Sociaal Wijkteam- Het Sociaal Wijkteam is echt een aanwinst voor zowel de bewoners als voor mij als medewerker. Het is laagdrempelig. Ook is het fijn om met collega' s te werken die allemaal hun eigen werkervaring hebben op verschillende disciplines. Zo kunnen wij van elkaar leren en dat heeft tot gevolg dat dichtbij de juiste ondersteuning gegeven kan worden aan de bewoners.

Mandy Vierkant 100X100px

Mandy Groen

Medewerker Sociaal Wijkteam - Elk persoon is anders en dat komt bij het Sociaal Wijkteam elke dag naar voren. Wat voor mij het Sociaal Wijkteam interessant maakt is het samenwerken met de mensen maar ook met het team. Het is een positieve ontwikkeling om niet meer te denken aan wat níet kan, maar kijken naar welke mogelijkheden er zijn waardoor iets wél kan. Overzicht in de hulpverlening door middel van één gezin, één plan en één regisseur. De mens staat weer centraal!

MN1

Marilyn Numan

Marilyn Numan - Specialist Participatie Dé plek om je talent te ontdekken! Het wijkbedrijf, onderdeel van het Sociaal Wijkteam, biedt kansen aan inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt door het aanbieden van activiteiten en vrijwilligerswerk om vaardigheden te ontwikkelen, talenten te ontdekken en te werken aan geluk. Voor mij is het belangrijk mensen in hun kracht te zetten en niet te focussen op onmogelijkheden, maar samen activiteiten vinden die aansluiten bij uw persoonlijke situatie, talenten en wensen. Kansen zien, deze benutten en u actief coachen geeft mij de energie er samen een succes van te maken! Wilt u graag meedoen en zit u momenteel in een uitkeringssituatie? Laten we dan kennismaken en kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen!

Fabiolaklein100px

Fabiola Hillebrand

Medewerker Sociaal Wijkteam - Ik vind het interessant om in een team te werken met collega's uit verschillende disciplines. Als je er alleen niet uitkomt, kun je een beroep doen op elkaar om er samen wel uit te komen. Ik merk dat het goed is om in de wijk te zitten. Zo kunnen inwoners ons makkelijk vinden en bereiken. Onze toegang is laagdrempelig en iedereen kan ons aanspreken en vragen om hulp.

foto mirjam kramer

Mirjam Kramer

Medewerker Sociaal Wijkteam - Iedereen is uniek en dat maakt het werken bij het Sociaal Wijkteam zo leuk. Ik ben blij dat ik deel uitmaak van het team. Wat het voor mij interessant maakt is de samenwerking met mijn collega’s en ook zeker met de inwoners van de wijk. Ons wijkteam zit midden in de wijk waardoor inwoners gemakkelijk bij ons kunnen binnenlopen met zijn of haar vraag. Als wijkteam willen we problemen of knelpunten vroeg signaleren en zoveel mogelijk oplossen met eigen kracht en inzet van het sociale netwerk.

nf 2

Nancy Folkers

Stagiaire SWT afdeling participatie en activering - De wijk is dynamisch, divers en altijd veranderend. Dit maakt het wijkgericht en outreachend werken enorm leuk en interessant om te doen. Ik zie mezelf als extravert persoon en dit wil ik in mijn werk kunnen gebruiken, het wijkteam biedt mij deze kans. Samen met mensen kijken wat ze, met wat ondersteuning, kunnen bereiken is een van de mooiste dingen van dit beroep. De eigen kracht en zelfredzaamheid van mensen zo optimaal mogelijk bevorderen geeft mij uitdaging en plezier. Ik geloof in de eigen kracht van mensen, men kan vaak meer dan ze eerst voor ogen hadden. Daarnaast ben je bezig met het opzetten van activiteiten en projecten waar je mensen mee kan activeren en mee kan laten doen aan de samenleving. Voor iedereen is er iets, daar geloof ik in!