De Budgetbuddy's

De Budgetbuddy’s van het Sociaal Wijkteam zijn bedoeld voor mensen die moeite hebben met budgetteren en hun administratie op orde houden. Kost het u moeite om betalingen op tijd te verrichten? Kost het u moeite uw administratie bij te houden? Of heeft u andere problemen rondom budgetteren? Een Budgetbuddy kan u hiermee helpen.

U budgetbuddy kan u helpen inzicht te krijgen in uw financiële situatie. Indien u moeite heeft met het op tijd verrichten van betalingen, kan de vrijwilliger u hieraan herinneren. Indien gewenst kan de vrijwilliger ook controleren of u betalingen heeft verricht. Uw budgetbuddy kan u tot slot helpen inzicht te geven in uw schuldensituatie.

Bewoners kunnen worden doorverwezen door medewerkers van het Sociaal Wijkteam. Ook zonder verwijzing kunt u bellen om een afspraak te maken.

Kosten: er zijn geen kosten aan verbonden.