Vacatures vrijwilligerswerk

Sociaal Wijkteam Rosmolenwijk:

Het sociaal wijkteam (SWT) is een plek waar alle bewoners uit de wijk langs kunnen komen met een hulpvraag op het gebied van welzijn, zorg, werk, inkomen en wonen. Het wijkteam doet dit met een team van professionals en vrijwilligers. Daarnaast zorgt het wijkteam dat het prettig wonen in de buurt is. Vanuit de behoefte in de buurt een aanbod neer zetten, waarbij voor bewoners, door bewoners het principe is.

Het SWT is op zoek naar vrijwilligers voor verschillende projecten hieronder volgt een opsomming met kort een omschrijving:

  • Vrijwilliger met een passie voor schrijven: afnemen van interviews, het verzamelen van verhalen uit de wijk en het wijkteam en het publiceren van je eigen teksten op de website, sociale media en in een nieuwsbrief.
  • Vrijwilliger coördinatie PR en Communicatie: coördinatie van website/sociale media, drukwerk, PR, mediapartners, pers en sponsors, persberichten en mailings.
  • Vrijwilliger(s) om kinderactiviteiten te organiseren en /of te begeleiden: bedenken van activiteiten, opzetten en uitvoeren en het creatief omgaan met een klein budget.
  • Vrijwilliger die cursus ‘Beter Nederlands Spreken’ coördineert: contact onderhouden met docenten en cursisten, het inplannen van de lessen en de administratieve afhandeling.
  • Vrijwilliger(s) als ‘Maatje’ voor iemand in de buurt: als maatje wordt je gekoppeld aan een wijkbewoner i.v.m. eenzaamheid of een beperkt eigen netwerk.
  • Vrijwilliger(s) die wijkbewoners ondersteunen met de administratie en/of financiën: het op orde maken van de administratie, een budgetoverzicht maken, dossier schulddienstverlening middels een gegevens verzamel gesprek aanleggen, betalingsregelingen maken .
  • Vrijwilliger(s)  Buurtactiviteiten  organiseren of uitvoeren: Middels een klein budget activiteiten voor de buurt bedenken ,organiseren en/of uitvoeren.
  • Vrijwilliger project voor ouderen: heb je affiniteit met ouderen en zou je het leuk vinden om met ouderen een activiteit te ondernemen of zou je een preventief huisbezoek willen afleggen meldt u dan aan.
  • Vrijwilliger om duurzaam te tuinieren: tuinieren met een groep vrijwilligers voor mensen die onvoldoende netwerk en financiën hebben en die niet instaat zijn zelf de tuin te onderhouden.

Voor alle vacatures geldt dat er begeleiding is vanuit het SWT, dat de uren in overleg gaan en naar je eigen agenda, dat er scholingsmogelijkheden zijn. Bovenal dat je iets doet wat je zelf leuk vind!.

Informatie :

Meer informatie over deze vacatures kunt u vinden op de website: www.swtzaanstad.nl

Ook kunt u contact opnemen per email: team9@swtzaanstad.nl of telefonisch:  075-3020030 van 9.00-12.30.