Informatiebijeenkomst Seniorenkring in Wormerveer

Sociaal Wijkteam Wormerveer ondersteunt een initiatief om een Seniorenkring in Wormerveer te starten. Ouderen krijgen hier de gelegenheid elkaar te ontmoeten en hun ervaringen te delen. Op woensdag 22 maart is er een Informatiebijeenkomst in Wormerveer. Tijdens deze bijeenkomst krijgen ouderen uitleg over wat precies de bedoeling is.

Inwoner Dick van Diepen uit Wormerveer kwam bij het Sociaal Wijkteam met zijn ervaring van een kring in Beverwijk. Het is zijn wens om een Seniorenkring in Wormerveer te vormen. Dat sluit aan bij wat opbouwwerker Erika in de praktijk tegenkomt. “Ik spreek tijdens mijn werk veel mensen en het valt mij op dat ieder mens een eigen verhaal heeft. Wat is er mooier dan deze verhalen samen te delen en naar elkaar te luisteren?” 

Wat is een Seniorenkring? 

Een Seniorenkring is een informele groep van 8 – 15 personen in de leeftijd van 60+ – 100 jaar. De leden komen uit verschillende tradities en culturen. “De mensen mogen verschillend zijn, als ze hun verhaal maar willen delen en naar anderen willen luisteren,” legt Erika uit. De deelnemers bespreken hun ervaringskennis over hun leven, maar het kan ook gaan over school, familie, gezin, werk, levensbeschouwing, vrije tijd, enzovoort. Voorbeeld van mogelijke onderwerpen/vragen: welke plek betekent veel voor u? Wat betekent muziek voor u? Onderwerpen uit heden of verleden kunnen de deelnemers zelf aandragen.Ieder thema of onderwerp uit heden of verleden kunnen de deelnemers zelf aandragen. Tijdens de bijeenkomsten gaat Pauline van Vliet de gesprekken in goede banen leiden.

Er wordt een veilige omgeving gecreëerd voor reflecteren, luisteren en spreken. Het gezegde ‘je bent nooit te oud om te leren’ wordt hier in praktijk gebracht. Tot op hoge leeftijd is persoonlijke ontwikkeling relevant, ieder mens groeit mentaal en psychisch door. Meedoen geeft plezier, inzicht en begrip en draagt bij aan zingeving, zelfbewustzijn en aan betrokkenheid tussen groepsleden. Meedoen is ook een investering in een sociaal netwerk, het leidt tot ontmoeting, activiteiten en contacten buiten de kring. 

Ontmoeten

In Wormerveer zijn er voor senioren verschillende manieren om elkaar te ontmoeten.  “Er zijn in Wormerveer koffie inlopen waar mensen gezellig samen kunnen zijn. Daarnaast hebben we vrijwillige netwerkcoaches die mensen helpen bij het in kaart brengen en uitbreiden van hun netwerk. “Maar deze vorm waarbij mensen hun levenservaring delen met elkaar en samen kunnen leren, was er nog niet,” legt Erika uit. 

Op 22 maart is er een informatiebijeenkomst. Iedereen die interesse heeft, is vrijblijvend welkom. 

“Ik hoop dat er veel belangstelling is, zodat we binnenkort met de Seniorenkring van start kunnen gaan,” zegt Dick enthousiast.

 

Informatiebijeenkomst Seniorenkring

22 maart Van 14:00 tot 15:00 uur in Wormerveer

In de vergaderruimte van Acht Staten
,
Warmoesstraat 48, 1521 CK Wormerveer       

 Meer informatie kunt u krijgen bij het Sociaal Wijkteam: 088-200 11 17 of via team2@swtzaanstad.nl