Bijzondere Bijstand aanvragen

SWT-iconen -met Laptop

Bijzondere bijstand kunt u online aanvragen. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig.

U kunt de bijzondere bijstand aanvragen op de website van de Gemeente Zaanstad. Klik op de afbeelding.

ZNSTD (1)

Voor het aanvragen van bijzondere bijstand heeft u het volgende nodig:

Swt -bloem -blanco _19x 19 DigiD
Swt -bloem -blanco _19x 19 ID Bewijs
Swt -bloem -blanco _19x 19 Prijsopgave van hetgeen waarvoor bijzondere bijstand aangevraagd wordt. (Bijvoorbeeld koelkast, eerst een prijsopgave aanvragen, wachten op toekenning bijzondere bijstand en na toekenning pas de koelkast kopen)
Swt -bloem -blanco _19x 19 Kopie bankpas
Swt -bloem -blanco _19x 19 Inkomensspecificatie van de afgelopen 3 maanden
Swt -bloem -blanco _19x 19 Huurovereenkomst
Swt -bloem -blanco _19x 19 Bankafschriften van alle rekeningen (betaal- en spaarrekening) van u en alle medebewoners van de afgelopen 3 maanden
Swt -bloem -blanco _19x 19 Financieel overzicht/Schuldenoverzicht
Swt -bloem -blanco _19x 19 Bewijs schulddienstverleningstraject (beschikking gemeente of rechtbank) indien dit op u van toepassing is
Swt -bloem -blanco _19x 19 Polisblad zorgverzekering
Swt -bloem -blanco _19x 19 Verbruik eigen risico, bij zorgkosten
Swt -bloem -blanco _19x 19 Beschikking onder bewindstelling, indien u de eigen bijdrage voor de bewindvoering wilt aanvragen
Swt -bloem -blanco _19x 19

Civiele toevoeging raad van rechtsbijstand, indien u de advocaatkosten wilt aanvragen

 

Als u uw aanvraag heeft ingediend bij de Gemeente Zaanstad dan kunt u via Mijn Zaak de status van uw aanvraag volgen, een persoonlijk bericht doorgeven, uw contactgegevens wijzigen en of (ontbrekende) informatie toevoegen aan uw dossier. Klik op de onderstaande afbeelding om naar de pagina van Mijn Zaak te gaan.
ZNSTD (1)
Lukt het niet met het aanvragen? Dan kunt u terecht bij het Financieel Huis voor hulp. Neemt u dan wel de benodigde stukken en uw DigiD mee? Als u deze stukken niet bij u heeft, kunnen wij u niet helpen bij het Financieel Huis.