Zorgt u voor een naaste die ziek is of op een andere manier hulpbehoevend?

Bent u een mantelzorger, woont u in Zaandam Zuid en heeft u behoefte aan antwoorden op vragen over mantelzorg? Of aan ondersteuning bij het plannen van vele zorgtaken en het stellen van grenzen? Of gewoon behoefte aan een luisterend oor? Wij denken graag met u mee!

Logo _De Mantelzorgmolen

Ont-MOE(t )-ting Zaanstad Zuid

Wij nodigen u van harte uit voor de ont-MOE(t)-ingen in Zaandam Zuid

Mantelzorgers kunnen onder het genot van een kopje koffie of thee een luisterend oor vinden bij lotgenoten, mensen die elkaar begrijpen en aan een half woord genoeg hebben. De ont-MOE(t)-ing is een activiteit waarbij Mantelzorgers

  • Lotgenoten ontmoeten om ervaringen en emoties mee te delen, begrepen worden en niet veroordeeld worden omdat zij “zeuren” over de zwaarte van hun zorgtaken, maar de ruimte krijgen om gehoord te worden.
  • Niet iets MOETen doen voor een ander maar iets MOGEN doen voor zichzelf.
  • Zich even niet MOE hoeven te voelen en zichzelf even kunnen opladen.

 

Deze bijeenkomsten vinden elke laatste woensdag van de maand plaats, van 14.00 tot 16.00 uur bij De Zuidhoek, Wilgenstraat 11 in Zaandam Zuid. Alle Zaanse Mantelzorgers zijn van harte welkom.

 

Elke laatste woensdagmiddag van de maand tussen 14:00 uur tot 16:00 uur

Zuidhoek. Wilgenstraat 11, Zaandam.