A A A
hulp bij financien

Voor al uw vragen op het gebied van financien

Hulp bij uw financiën

Heeft u financiële zorgen of zelfs schulden? Komt u er zelf niet meer uit? Of heeft uw kind of familie schulden gemaakt? Neem dan contact op met het Sociaal Wijkteam.

Hulp bij schulden
Het Sociaal Wijkteam heeft diverse mogelijkheden om u financieel te ondersteunen en bekijkt samen met u wat in uw persoonlijke situatie een goede oplossing is. Bijvoorbeeld budgetbeheer en budgetcoaching. Het kan zijn dat u hiermee voldoende bent geholpen uw financiën op orde te krijgen én houden.

Is dat onvoldoende?
Dan kan het verstandig zijn om beschermingsbewind aan te vragen en uw geldzaken door een bewindvoerder te laten beheren. Samen met het Sociaal Wijkteam kunt u bekijken welke bewindvoerder uw voorkeur heeft. Klik hier om te weten wat een bewindvoerder doet en met welke bewindvoerders wij afspraken hebben gemaakt.

Ondersteuning bij laag inkomen
Heeft u een laag inkomen? Dan komt u misschien in aanmerking voor onder steuning. Denk aan de gemeentelijke collectieve zorgverzekering of een tegemoetkoming in de kosten van schoolgaande kinderen.

Tijdelijk geen inkomen
Soms is het (tijdelijk) niet mogelijk om in uw eigen inkomen te voorzien. In dat geval kunt u onder voorwaarden een uitkering aanvragen. Om in aanmerking te komen voor een bijstandsuitkering moet u zich bij het UWV inschrijven als werkzoekende. Bekijk alle stappen op de website van gemeente Zaanstad: www.zaanstad.nl (zoekterm: uitkering aanvragen).

U ontvangt een bijstandsuitkering. Hoe vindt u werk?
De Participatiewet is er voor iedereen die kan werken en ondersteuning nodig heeft bij het vinden van werk. Alle inwoners die een bijstandsuitkering aanvragen, krijgen een verplicht gesprek bij het Sociaal Wijkteam. Dan wordt duidelijk wat u zelf kunt doen om werk te vinden, hoe uw netwerk u kan ondersteunen en wat professionele hulp kan toevoegen. Aan de hand van uw situatie stelt u samen een plan op.

Ontvangt u een uitkering, dan is het belangrijk dat u actief solliciteert en u zich zo goed mogelijk voorbereidt op werk. Waar nodig ondersteunt de gemeente u hierbij. Lukt het (nog) niet om een betaalde baan te vinden? Blijf dan actief en doe werkervaring op met behoud van uitkering. Denk aan tijdelijke klussen, een werkervaringsplek of vrijwilligerswerk.

Zoek uw wijkteam