Participatiewet

Hieronder vindt u meer informatie over de Participatiewet (bijstandsuitkering) en de rol van het Sociaal Wijkteam in de weg naar passend (vrijwilligers)werk.

Bijstandsuitkering
Wanneer u geen inkomsten heeft om in uw levensonderhoud te voorzien, komt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een bijstandsuitkering. De bijstandsuitkering is bedoeld om tijdelijk in uw levensonderhoud te voorzien, totdat u weer een baan heeft gevonden. Voor de bijstandsuitkering gelden andere regels dan bijvoorbeeld voor de WW-uitkering. De hoogte van uw bijstandsuitkering is afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden, mogelijkheden en middelen.

Participatiewet
Iedereen die in staat is om te werken maar daarbij extra ondersteuning nodig heeft, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet. Deze wet heeft als doel zo veel mogelijk mensen, al dan niet met een arbeidsbeperking, aan het werk te helpen. De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). De uitvoering van de wet is een taak van de gemeente.

Aanvraag indienen
Als uw WW-uitkering stopt of als u onvoldoende inkomen of vermogen heeft om in uw levensonderhoud te voorzien en u niet in aanmerking komt voor een andere uitkering, dan kunt u bij de gemeente een bijstandsuitkering aanvragen. Vanaf dat moment valt u ook onder de Participatiewet. De gemeente Zaanstad beoordeelt uw aanvraag, draagt zorg voor de uitkering én ondersteunt u bij het vinden van geschikt werk, samen met het Sociaal Wijkteam.

Rol Sociaal Wijkteam
Na het indienen van uw aanvraag voor de bijstandsuitkering krijgt u een uitnodiging voor een intakegesprek bij het Sociaal Wijkteam bij u in de buurt. Bent u jonger dan 27 jaar? Dan is dat bij het jongerenloket. U bent verplicht om bij dit gesprek te verschijnen. Met het Sociaal Wijkteam maakt u een plan van aanpak voor het verkrijgen en behouden van passend (vrijwilligers)werk. Kijk voor informatie op www.zaanstad.nl (zoekterm ‘uitkering aanvragen’) of neem contact op met het Sociaal Wijkteam via 075 201 00 06 of team7@swt.zaanstad.nl.

Introductievideos
Bekijk de videos voor meer uitleg over de Participatiewet.