Wat doen wij?

Heeft u vragen over welzijn, wonen, zorg, scholing, werk, dagbesteding, financiën, (geestelijke) gezondheid, relaties, jeugd(hulp) en gezin? Maakt u zich zorgen over een buur of kennis? Of kunt u iets heel erg goed waar anderen iets aan kunnen hebben, zoals bijvoorbeeld omgaan met administratie en formulieren? Of klussen? Of leuke dingen doen? Of iets heel anders…? Het Sociaal Wijkteam pakt problemen én kansen graag samen met u aan om u (weer) op weg te helpen.

DOCK organiseert in uw wijk het Sociaal Wijkteam. Het team bestaat uit medewerkers van DOCK Zaanstad en collega’s uit de gemeente. We staan klaar om samen met u aan de slag te gaan.

Wij:

  • zijn present in de wijk, dus aanwezig op momenten dat dit nodig is.
  • kennen de wijk, weten wat er speelt en spreken bewoners aan op hun talent.
  • zijn op diverse manieren aanspreekbaar voor mensen met ondersteuningsvragen over belangrijke domeinen van het leven.

Ieder mens is anders, daarom is één antwoord nooit voldoende om alle vragen of problemen op te lossen. We proberen antwoorden te bieden die passen bij het denken, doen, leven en de kracht van de betrokken bewoner. We zorgen er, samen met vrijwilligers en professionals van andere organisaties, voor dat u zoveel als mogelijk zelf uw vragen leert oplossen. Als dit niet helemaal lukt, kunnen trainingen, cursussen of ondersteunende vrijwilligers een bijdrage leveren.

Als bewoner van onze wijk kunt u gebruik maken van onze molens. De molens zijn voorzieningen rondom specifieke thema's, zoals wonen, schulden, financiën en administratie of bijvoorbeeld taal. Bij veel molens kunt u terecht zonder afspraak, zoals bijvoorbeeld de Papiermolen. Op de pagina Agenda vindt u meer informatie over onze molens en andere activiteiten. 

Mocht er kortdurend individuele professionele begeleiding nodig zijn, dan wordt deze geboden. Bij hele complexe problemen verwijzen we door naar specialistische hulp. Het doel van het Sociaal Wijkteam is altijd dat u het als bewoner (weer) zelf kan, met of zonder vrijwilligers.