Mantelzorg

Wanneer je voor langere tijd – soms ook intensief - voor een naaste met een chronische ziekte of beperking zorgt, dan ben je mantelzorger.

Mantelzorg overkomt je, het ontstaat vaak door een emotionele band met de persoon die zorg vraagt. Het kan bijvoorbeeld gaan om de zorg voor je partner, je kind, een zus of broer of iemand met wie je een sterke band hebt en die van jouw mantelzorgtaken afhankelijk is. De reden dat deze naaste extra zorg nodig heeft kan heel divers zijn: denk aan dementie of Niet Aangeboren Hersenletsel, de gevolgen van een (chronische) ziekte, een lichamelijke of verstandelijke beperking, psychische of psychiatrische problemen en verslaving.

Mantelzorg | Mantelzorg Maatje

Mantelzorg

Wat is mantelzorg?

Mantelzorgtaken kunnen ook heel divers zij, net wat nodig is en de situatie vergt. Denk bijvoorbeeld aan praktische steun zoals huishoudelijke hulp, meegaan naar ziekenhuis, tuinonderhoud, boodschappen en administratieve zaken, maar ook persoonlijk steun zoals begeleiding, verzorging, verpleging, toezicht en emotionele steun.

Mantelzorgtaken kunnen dagelijks terugkomen, of met een bepaalde frequentie over een langere periode. Mantelzorg onderscheidt zich van de gebruikelijke zorg die mensen aan elkaar geven, zoals de dagelijkse zorg voor je kinderen, partners voor elkaar, volwassenen aan hun ouders op leeftijd. 

Wat doet het Sociaal Wijkteam voor mantelzorgers?

Het Sociaal Wijkteam biedt informatie, ondersteuning en een ontmoetingsplek voor mensen die intensief voor een naaste zorgen. Je kunt met ons sparren over je situatie. Je krijgt inzicht over de mogelijkheden om je mantelzorgtaken zo te organiseren dat jouw naaste goede zorg krijgt en je het als mantelzorger zelf ook goed kan volhouden. Je kunt hiervoor een gesprek aanvragen bij ons wijkteam. Samen onderzoeken welke ondersteuning het beste bij jullie behoeften past. Daarnaast ben je van harte welkom op onze inloopspreekuren (Inloopspreekuren)


Wij bieden diverse vormen van ondersteuning aan:

 • Informatie en wegwijs maken in de zorg en ondersteuning. De website www.swtzaanstad.nl/mantelzorg hebben we hier voor ingericht.
 • Digitale nieuwsbrief: Je kan je op www.swtzaanstad.nl/mantelzorg aanmelden voor de digitale nieuwsbrief om goed geïnformeerd te blijven. Daarnaast kun je je aanmelden bij ons wijkteam zodat we je op de hoogte gehouden worden van ons wijk-aanbod.
 • Mantelzorg ontmoetingen: mantelzorgbijeenkomsten bieden de gelegenheid andere mantelzorgers te ontmoeten, te ontspannen of kennis met elkaar te delen. Alle Sociale Wijkteams in Zaanstad en Stichting MOE Zaanstad organiseren bijeenkomsten met diverse thema’s. Iedereen is welkom, ongeacht de wijk waar je woont. Als je bij ons wijkteam ingeschreven bent nodigen we je uit voor het aanbod bij ons.
 • Persoonlijke ondersteuning: in het gesprek met een medewerker van het Sociaal Wijkteam kun je aangeven waarmee jijzelf en je naaste geholpen zou zijn. Voor de één is dat een aantal gesprekken om het hart te luchten en inzicht te krijgen, voor een ander daadwerkelijk een extra paar handen om de zorg te delen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan.
 • Hulp door vrijwilligers zoals een Mantelzorg Maatje (Mantelzorg Maatje), Vrijwilligers via Zaankanters voor elkaar (www.zaankantersvoorelkaar.nl) of Vrijwilliger voor Palliatief terminale Zorg (VPTZ), of deelname aan onze Buurtkamer en Effe d’r uit (Effe d'r uit)
 • Professionele hulp op maat: in de vorm van begeleiding, dagbesteding of logeeropvang. Hier kunnen we de indicatie vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor verzorgen. Of we informeren je over professionele hulp vanuit de zorgverzekeringswet of Wet langdurige zorg.
 • Zaanse Dag van de Mantelzorg 10 november: elk jaar rond 10 november organiseren de Sociale Wijkteams, Stichting Mantelzorgers Onder Elkaar en gemeente Zaanstad activiteiten om Mantelzorgers in het zonnetje te zetten. Als je als mantelzorger ingeschreven bent bij een Sociaal Wijkteam of je hebt je aangemeld voor de digitale nieuwsbrief dan wordt je hiervoor uitgenodigd.
 • Mantelzorgwaardering Zaanstad: Zorg je intensief en langdurig voor je naaste dan kun je in aanmerking komen voor de Zaanse Mantelzorgwaardering. Deze wordt één keer per jaar verstrekt en dien je ieder jaar opnieuw aan te vragen. Dat kun je zelf doen of je naaste via: Sociaal Wijkteam (swtzaanstad.nl)

Meer informatie:
www.brusjes.nl , is voor broers en zusjes van kinderen met een ziekte en of beperking
www.kankerspoken.nl , gaat over kanker en is voor ouders, kinderen en professionals
www.mskids.nl, gaat over ms
www.kopstoring.nl , psychische en verslavingsproblematiek
www.autisme.nl
www.alle-dagen-heel-druk.nl, gaat over ADHD
www.dewereldvanverschil.nl, gaat over verlies
www.indewolken.nl , gaat over rouw en verlies 
www.jong-zorgen.nl , site speciaal voor jonge mantelzorgers
www.swtzaanstad.nl/mantelzorg/ik-ben-jonge-mantelzorger

 

Mantelzorg Maatje

Maatjes mantelzorg ( om je als mantelzorger wat tijd voor jezelf te geven)

 Zorg je voor een naaste en

 • Heb je het gevoel dat je wat ruimte/tijd voor jezelf kunt gebruiken?
 • Tijd om eens iets te doen waar jij weer energie van krijgt.

Wellicht kunnen wij dan regelen dat er iemand ingezet wordt die tijdelijk je rol overneemt. Het Sociaal Wijkteam heeft vrijwilligers die speciaal getraind zijn om mantelzorgers te ondersteunen.

Wij kunnen de mediache zorg en het huishouden niet uit handen nemen. Wat onze vrijwilligers wel voor jou kunnen doen, is afhankelijk van de situatie.

 • Zo kunnen zij: Samen met jouw naaste iets leuks doen: b.v. wandelen (met rolstoel) wennen in de dagopvang of een kopje koffie drinken bij een ontmoetingspunt in de eigen woonomgeving.
 • Aan huis komen om jouw naaste gezelschap te houden en samen iets passends te doen, b.v. voor een praatje, spelletje, hobby, voorlezen, luisteren naar muziek enz.

De inzet van ons vrijwilligersteam is gratis.

Meer informatie? Als je hier meer over wilt weten, dan kun je contact opnemen met het Sociaal wijkteam in jouw buurt. Het kan ook rechtstreeks met de coördinator “Maatjes Mantelzorg”, Linda van het Kaar. Zij is telefonisch bereikbaar op werkdagen in de ochtend tot 13.00u op tel nr 06-20335145 of per mail l.kaar@swt.zaanstad.nl.