Over ons

Wendy Jansen100pixels

Wendy Jansen

Mariasteelink

Maria Steelink

Medewerker Sociaal Wijkteam- Het Sociaal Wijkteam is echt een aanwinst voor zowel de bewoners als voor mij als medewerker. Het is laagdrempelig. Ook is het fijn om met collega' s te werken die allemaal hun eigen werkervaring hebben op verschillende disciplines. Zo kunnen wij van elkaar leren en dat heeft tot gevolg dat dichtbij de juiste ondersteuning gegeven kan worden aan de bewoners.

Fabiolaklein100px

Fabiola Hillebrand

Medewerker Sociaal Wijkteam - Ik vind het interessant om in een team te werken met collega's uit verschillende disciplines. Als je er alleen niet uitkomt, kun je een beroep doen op elkaar om er samen wel uit te komen. Ik merk dat het goed is om in de wijk te zitten. Zo kunnen inwoners ons makkelijk vinden en bereiken. Onze toegang is laagdrempelig en iedereen kan ons aanspreken en vragen om hulp.

Mandy Vierkant 100X100px

Mandy Groen

Medewerker Sociaal Wijkteam - Elk persoon is anders en dat komt bij het Sociaal Wijkteam elke dag naar voren. Wat voor mij het Sociaal Wijkteam interessant maakt is het samenwerken met de mensen maar ook met het team. Het is een positieve ontwikkeling om niet meer te denken aan wat níet kan, maar kijken naar welke mogelijkheden er zijn waardoor iets wél kan. Overzicht in de hulpverlening door middel van één gezin, één plan en één regisseur. De mens staat weer centraal!

Daphne Vierkant 100X100 Px

Daphne Brookhuis

Medewerker Sociaal Wijkteam - Dit wijkteam is een smeltkroes van kennis en deskundigheid in de breedste zin van het woord. Samen met u kijken naar wat er nodig is om zaken die bij u of uw gezin spelen op te lossen of beheersbaar te maken. Als burger zelf de regie houden en actief meedenken en werken aan zelfredzaamheid.

loes-100x100

Loes Peperkamp

Mijn achtergrond is sociaal juridisch en ik ben als participatiecoach werkzaam geweest. Wat ik interessant vind aan het werken in een wijkteam, is dat iedereen zijn eigen specialisme heeft waardoor er veel wordt samengewerkt. Ik vind het belangrijk dat een bewoner met eigen kracht en inzet van het sociale netwerk problemen probeert op te lossen.

Fatima el H

Fatima El Hani

Jolanda

Jolanda de Leeuw