Mantelzorg

Verleent u langdurig zorg of hulp aan uw partner, ouder, kind, buur of vriend omdat hij of zij ziek of gehandicapt is? Dan bent u mantelzorger. Onder mantelzorg vallen allerlei soorten hulp en zorg: huishoudelijke hulp, praktische steun, verzorging, verpleging, begeleiding, administratieve taken, toezicht en emotionele steun. Dit zijn meestal taken die dagelijks terugkomen. Kunt u de zorg nog prima aan? Dan is het belangrijk dat we met elkaar zorgen dat dit zo blijft.

U kunt bij het Sociaal Wijkteam terecht voor informatie, advies en praktische ondersteuning. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor (tijdelijke) verlichting van uw zorg voor anderen. Ook organiseren wij regelmatig ontmoetingen voor mantelzorgers. Hier kunt u ervaringen uitwisselen en herkenning vinden of gewoon een kop koffie drinken. Het Sociaal Wijkteam werkt samen met Stichting Moe (Mantelzorgers Onder Elkaar), de stichting die zich in Zaanstad inzet voor mantelzorgers.

Mantelzorgwaardering (1)

Activiteiten Mantelzorg Ont-moe(t)-ingen
Bent u benieuwd wat er de komende maanden op het programma staat of wilt u zich aanmelden?

Email dan naar: mantelzorgswtwormerveer@gmail.com
of bel het Sociaal Wijkteam tel: 075-20 60 018


Stichting MOE (Mandelzorgers Onder Elkaar)
Elke maandagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur is de Zaanse Stichting Moe (Mantelzorgers Onder Elkaar) aanwezig in:

De Amandelbloesem,
Vinkenstraat 2, Wormerveer
Tijdstip: 13.00 tot 15.00 uur

Volg Stichting Moe op Facebook


Aanvullende informatie voor Mantelzorgers kunt u vinden op de volgende websites:  


Stichting Moe:
Ontspanning, schouderklopje

MEE Amstel en Zaan:
Brusjesgroep, oudergroepen, opa-/omagroep, autisme, partnergroep Niet Aangeboren Hersenletsel


KOPP/KVO Centrum Jong:
training voor jongeren met een ouder met psychiatrische of verslavingsproblemen

Alzheimercafé Zaanstad:
Maandelijkse bijeenkomsten met thema’s rondom dementie 

Gemeente Zaanstad

Sociale Kaart Zaanstad

MantelzorgNL 

De Mantelzorglijn
Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 09:00uur tot 16:00uur
Tel:            030 - 760 60 55
Whatsapp: 030-760 60 55


Bij Kappa Helpt! kunt u terecht voor iemand die deze zorg tijdelijk van u overneemt.

Bij Zaankanters Voor Elkaar kunt u zelf oproepen plaatsen voor eenmalige en structurele vrijwilligers

De Respijtwijzer

Landzijde:Er zijn diverse vormen van dagopvang en dagbesteding, logeeropvang of activiteiten op gebied van beweging voor uw naaste, maar die voor u ontlastend zijn.


Het Sociaal Wijkteam zoekt samen met u en organisaties naar nieuwe vormen van leuke en zinvolle dagbestedingsactiviteiten. Heeft u zelf ideeën, neem dan contact met ons op voor ondersteuning bij de uitwerking van dit idee.