Mantelzorg

Verleent u langdurig zorg of hulp aan uw partner, ouder, kind, buur of vriend omdat hij of zij ziek of gehandicapt is? Dan bent u mantelzorger.

Onder mantelzorg vallen allerlei soorten hulp en zorg: huishoudelijke hulp, praktische steun, verzorging, verpleging, begeleiding, administratieve taken, toezicht en emotionele steun. Dit zijn meestal taken die dagelijks terugkomen.

Kunt u de zorg nog prima aan? Dan is het belangrijk dat we met elkaar zorgen dat dit zo blijft. U kunt bij het Sociaal Wijkteam terecht voor informatie, advies en praktische ondersteuning. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor (tijdelijke) verlichting van uw zorg voor anderen. Ook organiseren wij regelmatig ontmoetingen voor mantelzorgers. Hier kunt u ervaringen en ideeën uitwisselen of gewoon een kop koffie drinken. Hieronder vindt u de activiteiten die wij in 2022 aan mantelzorgers aanbieden.

Graag aanmelden bij Lindsay: 06 831 36 411 of op mantelzorg1506@hotmail.com

Datum Activiteit Tijd Locatie
       
       
Dinsdag 13 juni Uitsmijter eten bij de bullekerk 12.00-13.30 uur

Tuinkamer van de Bullekerk

Westzijde 82

       
Donderdag 7 september

High-tea
Verschillende heerlijke hapjes eten en een
kopje koffie of thee drinken

10.00-12.00 uur

Verrassing a/d Zaan

Westzijde 72

Medio november Dag van de mantelzorger Volgt nog. Volgt nog.
Vrijdag 22 december Kerststukjes maken
Graag uw eigen potje en schaar meenemen
10.00-12.00 uur Sociaal Wijkteam
Nova Zembla 2
1506 VD Zaandam 

Activiteiten Mantelzorg Ont-moe(t)-ingen

De activiteiten vinden plaatst bij Het Sociaal Wijkteam Zaandam West-Oude Haven
Adres: Nova Zembla 2, tenzij anders vermeld.

Bent u Mantelzorger en wilt u op de hoogte blijven?

Meldt dit dan bij Marisya: mantelzorg1506@hotmail.com

Tel: 06-30901519
o.v.v. Mantelzorg, uw naam, adres, e-mail en telefoonnummer + van wie u mantelzorger bent.

 

Voor meer informatie over mantelzorg kunt u een kijkje nemen op: Mantelzorg (swtzaanstad.nl)

Aanvullende informatie voor Mantelzorgers:

Stichting Moe:
Ontspanning, schouderklopje

MEE Amstel en Zaan:
Brusjesgroep, oudergroepen, opa-/omagroep, autisme, partnergroep Niet Aangeboren Hersenletsel

KOPP/KVO Pubergroep Context:
Training voor jongeren met een ouder met psychiatrische of verslavingsproblemen

Alzheimercafé Zaanstad:
Maandelijkse bijeenkomsten met thema’s rondom dementie 

Gemeente Zaanstad

Sociale kaart Zaanstad

MantelzorgNL 

De Mantelzorglijn
Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 09:00uur tot 16:00uur
Tel:            030-760 60 55
Whatsapp: 030-760 60 55


Bij Zaankanters Voor Elkaar kunt u zelf oproepen plaatsen voor eenmalige en structurele vrijwilligers

De Respijtwijzer

Landzijde:Er zijn diverse vormen van dagopvang en dagbesteding, logeeropvang of activiteiten op gebied van beweging voor uw naaste, maar die voor u ontlastend zijn.

Het Sociaal Wijkteam zoekt samen met u en organisaties naar nieuwe vormen van leuke en zinvolle dagbestedingsactiviteiten. Heeft u zelf ideeën, neem dan contact met ons op voor ondersteuning bij de uitwerking van dit idee.