Mantelzorg

Verleent u langdurig zorg of hulp aan uw partner, ouder, kind, buur of vriend omdat hij of zij ziek of gehandicapt is? Dan bent u mantelzorger. Onder mantelzorg vallen allerlei soorten hulp en zorg: huishoudelijke hulp, praktische steun, verzorging, verpleging, begeleiding, administratieve taken, toezicht en emotionele steun. Dit zijn meestal taken die dagelijks terugkomen.

Kunt u de zorg nog prima aan? Dan is het belangrijk dat we met elkaar zorgen dat dit zo blijft. U kunt bij het Sociaal Wijkteam terecht voor informatie, advies en praktische ondersteuning. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor (tijdelijke) verlichting van uw zorg voor anderen. Ook organiseren wij regelmatig ontmoetingen voor mantelzorgers. Hier kunt u ervaringen en ideeën uitwisselen of gewoon een kop koffie drinken. Hieronder vindt u de activiteiten die wij in 2018 aan mantelzorgers aanbieden.

Activiteiten Mantelzorg Ont-moe(t)-ingen

datum                    

activiteit                                  

tijd                       

locatie                                

Dinsdag 2 oktober   2018

Zoutkamer   
Rustgevend en tegen allerlei klachten

14:00-
16:00 uur

Provincialeweg 166
1506 ME Zaandam

Zaterdag 10   november 2018

‘’Dag   van de mantelzorger.”

exacte data volgen 

U   ontvangt hiervoor nog een uitnodiging.

Vrijdag 14   december 2018

Bloemschikken   / kerststukken maken

10:00-
12:00 uur

Sociaal Wijkteam
Nova Zembla 2
1506 VD Zaandam

 

De activiteiten vinden plaatst bij Het Sociaal Wijkteam Zaandam West-Oude Haven
Adres: Nova Zembla 2, tenzij anders vermeld.

Bent u Mantelzorger en wilt u op de hoogte blijven?

Meldt dit dan bij Arzu Kutlu a.kutlu@swtzaanstad.nl
o.v.v. Mantelzorg, uw naam, adres, e-mail en telefoonnummer + van wie u mantelzorger bent.


Aanvullende informatie voor Mantelzorgers:

www.stichtingmoe.nl:
Ontspanning, schouderklopje

MEE Amstel en Zaan:
Brusjesgroep, oudergroepen, opa-/omagroep, autisme, partnergroep Niet Aangeboren Hersenletsel

KOPP/KVO Pubergroep Context:
Voor jongeren met een ouder met psychiatrische of verslavingsproblemen

Alzheimercafé Zaanstad:
Maandelijkse bijeenkomsten met thema’s rondom dementie

www.zaanstad.nl
zoekterm Mantelzorg

www.socialekaartzaanstad.nl/een-vraag-over/mantelzorg

www.mezzo.nl  

De mantelzorglijn:0900-2020496 (tussen 9.00-13.00 uur)

http://opveerkracht.nl/nl Zorg-voor-jezelf-dagen: 0900 - 73 77 458

http://kappahelpt.nl/
Bij Kappa Helpt! kunt u terecht voor iemand die deze zorg tijdelijk van u overneemt.

Op zaanstad.buuv.nu of www.zaankantersvoorelkaar.nl kunt u zelf oproepen plaatsen voor eenmalige en structurele vrijwilligers

www.respijtwijzer.nl,: 
Er zijn diverse vormen van dagopvang en dagbesteding, logeeropvang of activiteiten op gebied van beweging voor uw naaste, maar die voor u ontlastend zijn.


Het sociaal wijkteam zoekt samen met u en organisaties naar nieuwe vormen van leuke en zinvolle dagbestedingsactiviteiten. Heeft u zelf ideeën, neem dan contact met ons op voor ondersteuning bij de uitwerking van dit idee.