Wonen

Huis SWT-iconen -2017-17

U bent op zoek naar een woning?

Wij beschikken niet over de mogelijkheid om u een woning aan te bieden. Daarentegen kunnen wij u ondersteunen bij het vinden van een woning. U kunt hierbij denken aan het invullen van gegevens op woningnet of helpen reageren op woningnet/kamernet. U kunt hiervoor terecht bij het FinancieelHuis.

 
Moet u snel een andere woning vinden door sociaal medische omstandigheden?

U kunt in dit geval een aanvraag urgentie indienen bij de gemeente. Het aanvraagformulier kunt u vinden op www.zaanstad.nl. U vult de aanvraag in en licht bepaalde vragen toe. Weet dat er aan de aanvraag urgentie kosten zijn verbonden! U betaalt, ongeacht of de urgentie wordt toegekend. De gemeente bepaalt of u in aanmerking komt voor een urgentieverklaring. Het Sociaal Wijkteam heeft hier geen rol in. Lees vooraf goed de voorwaarden en criteria door, zodat u zeker weet dat u er mogelijk recht op heeft.


Lukt het u niet zelfstandig om de aanvraag urgentie in te vullen en heeft u uw sociaal netwerk hiervoor ook geraadpleegd?

Dan bent u van harte welkom bij ons spreekuur het Woonhuis.  Daar kunnen wij u helpen met het invullen van uw aanvraag. Wij willen u vragen om dan de volgende stukken mee te nemen:

 

Swt -bloem -blanco _19x 19 Een inkomensverklaring van de Belastingdienst van het afgelopen jaar van u en eventuele partner. U kunt deze verklaring bij de Belastingdienst opvragen.
Swt -bloem -blanco _19x 19 Loonstroken van de afgelopen drie maanden.
Swt -bloem -blanco _19x 19 Een overzicht van de maandelijkse inkomsten en vaste lasten.
Swt -bloem -blanco _19x 19 Een overzicht van eventueel openstaande schulden door middel van het BKR formulier. Dit kunt u opvragen via www.BKR.nl
Swt -bloem -blanco _19x 19 Indien u schulden heeft: een overzicht van de getroffen regeling. Een aantoonbare regeling is bijvoorbeeld een afbetalingsregeling met de schuldeiser of een schulddienstverleningstraject.
Swt -bloem -blanco _19x 19 Indien u een aanvraag doet op basis van medische redenen: Stukken ter onderbouwing van uw aanvraag van een erkende hulpverlener en/of professionele instelling.
Swt -bloem -blanco _19x 19 Indien u een koopwoning heeft: Eigendomsbewijs van de koopwoning: Zoals: Hypotheekakte of eigendomsbewijs, Waardebepaling (Taxatierapport), Uitkoopsom, Akte van verdeling, etc.
Swt -bloem -blanco _19x 19 Indien van toepassing: De uitspraak van de rechter dat u de woning moet verlaten.
Swt -bloem -blanco _19x 19 Indien het gaat om een scheiding: Het getekende echtscheidingsconvenant en getekend ouderschapsplan en/of de echtscheidingsbeschikking.


Tips voor het vinden van een woning hebben wij voor u op een rijtje gezet in onze Woonzoeker.