Veelgestelde vragen

Hier vindt u de meeste gestelde vragen aan het Sociaal Wijkteam. Staat uw vraag hier niet bij, neemt u dan contact op met het wijkteam.Algemeen

1. Hoe zit het met mijn privacy bij het Sociaal Wijkteam?

Meer informatie over de bescherming van uw privacy vindt u op hier.

2. Ik heb een klacht over het Sociaal Wijkteam. Waar kan ik deze doorgeven?

Alle medewerkers van het Sociaal Wijkteam  doen elke dag hun best om u zo goed mogelijk te helpen. We vinden het belangrijk om onze  dienstverlening elke keer weer te verbeteren. Dat kunnen wij natuurlijk niet zonder uw hulp!  

Wij ontvangen graag een compliment van u als u vindt dat wij goed werk verrichten. Met uw compliment weten we dat we het goed doen en dat motiveert ons. Als in onze organisatie of rond uw hulpverlening iets beter kan of niet goed gaat, dan bespreken wij dat ook graag met u. Het kan ook voorkomen dat u het niet eens bent met een besluit dat is genomen. U kunt ons feedback geven, bezwaar maken of een klacht indienen. We gaan graag met u in gesprek om onze organisatie te verbeteren en doen ons best om uw vertrouwen in ons te herstellen. Op de pagina Regeling klachten en complimenten leest u de procedure. 


Werk en inkomen

1. Ik heb schulden, wat kan ik doen?

Op www.zelfjeschuldenregelen.nl staat veel informatie over het hebben van schulden en wat u kunt doen om zelf uw schulden op te lossen. Als u er zelf niet uitkomt met uw schuldeisers, dan kunt u zich melden bij het Sociaal Wijkteam om uw vraag te bespreken. Het hangt van uw persoonlijke situatie af of een schulddienstverleningstraject wordt ingezet. Het Sociaal Wijkteam zal dan samen met u de aanvraag voor schulddienstverlening voorbereiden en indienen.

Daarnaast kunt u ook eens kijken op www.uwbeslagvrijevoet.nl. Een website van de rijksoverheid, waar u uw financien kunt berekenen.

Voor meer informatie over Schuld hulpverlening van het Sociaal wijkteam vindt u hier

2. Ik ben het financieel overzicht kwijt, wat kan ik doen?

Op de sociale kaart Zaanstad op de website van het Sociaal Wijkteam vindt u informatie en tips over hoe u een financieel overzicht kunt opstellen. Ook kunt u iemand vertrouwd uit uw omgeving vragen of zij/hij u wilt helpen met een overzicht. Komt u er zelf niet uit, neemt u dan contact op met het Sociaal Wijkteam in uw buurt.


Zorg, welzijn en wonen

1. Ik ben niet meer zo mobiel, waar kan ik terecht voor vragen over een rolstoel, scootmobiel of aanpassing in mijn woning?

U kunt voor het aanvragen van ondersteuning terecht bij het Sociaal Wijkteam. Als u zelf meer informatie of tips wilt vinden over zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen, kunt u ook een kijkje nemen op de sociale kaart Zaanstad.

2. Ik ben mantelzorger; waarin kan ik ondersteuning krijgen bij het Sociaal Wijkteam?

Bij het Sociaal Wijkteam in uw buurt kunt u terecht voor informatie en advies over mantelzorg. Daarnaast kunt u daar ook terecht voor advies over een (tijdelijke) verlichting van uw zorg voor anderen.

3. Ik voel mij eenzaam, wat kan ik doen?

Veel mensen willen elkaar best eens helpen of kunnen zelf hulp van een ander gebruiken. Zaankanters voor Elkaar is het platform waar organisaties en Zaankanters elkaar vinden voor vrijwilligerswerk en burenhulp. Door wat de één kan te koppelen aan wat de ander nodig heeft, zorgen zij ervoor dat mensen elkaar een handje kunnen helpen. Zo maken we de samenleving op een simpele manier leuker, vriendelijker en socialer. Kijk op www.zaankantersvoorelkaar.nl voor meer informatie. 

4. Hoe kan ik woonruimte vinden in Zaanstad?

U kunt op verschillende manieren woonruimte vinden. Wellicht kennen mensen uit uw omgeving particuliere verhuurders. Ook kunt een woning kopen of huren. Meer informatie vindt u onder wonen op de sociale kaart Zaanstad

5. Hoe kan ik een vervoerspas aanvragen?

Een vervoerspas kunt u aanvragen bij het Sociaal Wijkteam.

6. Ik heb huishoudelijke ondersteuning nodig, wat moet ik doen?

U kunt voor het aanvragen van ondersteuning terecht bij het Sociaal Wijkteam. Het Sociaal Wijkteam bekijkt samen met u uw situatie en wat u nodig heeft om waar mogelijk weer zelfstandig uw huishouden te runnen.


Actief in mijn wijk

1. Ik zou graag iets willen betekenen voor een ander, wie kan mij daarbij helpen?

Veel mensen willen elkaar best eens helpen of kunnen zelf hulp van een ander gebruiken. Maar hoe vind je elkaar? Zaankanters voor Elkaar is de sociale marktplaats voor en door bewoners. Bij Zaankanters voor Elkaar draait het om dingen die je als buurt- en stadsgenoten voor elkaar kunt doen of elkaar kunt vragen. Mensen vinden elkaar op Zaankanters voor Elkaar om een klusje voor elkaar te doen en iets voor elkaar te betekenen.

2. Ik wil graag vrijwilligerswerk doen, waar kan ik terecht?

Het Sociaal Wijkteam werkt nauw samen met vrijwilligers, organisaties en bewoners in de wijk. Ziet u kansen of wilt u iets betekenen voor uw wijk? Meldt u zich dan bij het Sociaal Wijkteam in uw buurt. Ook kunt u als vrijwilliger bij ‘Zaankanters voor elkaar’ terecht: www.zaankantersvoorelkaar.nl