Financieel Huis

SWT-iconen-financieel

Bij het Financieel Huis kunnen wij u helpen bij: 

SWT-bloem -blanco een inkomenscheck
SWT-bloem -blanco het wijzigen van toeslagen
SWT-bloem -blanco vragen over betalingsproblemen, schulden en kwijtscheldingen
SWT-bloem -blanco met budgettips, voorlichting & advies
SWT-bloem -blanco als u het overzicht over uw betalingen kwijt bent: Financieel overzicht/Schuldenoverzicht
SWT-bloem -blanco administratie ordenen
SWT-bloem -blanco door te ondersteunen bij het treffen van betalingsregelingen
SWT-bloem -blanco aangifte inkomstenbelasting & zorgkosten  (geen zzp-ers & koopwoningen)
SWT-bloem -blanco

informatie over budgetbeheer of bewindvoering

Swt -bloem -blanco _19x 19

het invullen van (digitale) formulieren en aanvragen van voorzieningen zoals bijvoorbeeld:

Swt -bloem -blanco _19x 19 Bijzondere Bijstand
Swt -bloem -blanco _19x 19 Kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelasting
Swt -bloem -blanco _19x 19 Individuele Inkomenstoeslag (IIT)
Swt -bloem -blanco _19x 19 Meedoen Zaanstad
Swt -bloem -blanco _19x 19 Bijstandsuitkering (PW)

 

 Als u naar het Financieel Huis komt wilt  u dan het volgende meenemen:

 

SWT-iconen-financieel
Swt -bloem -blanco _19x 19 ID Bewijs
Swt -bloem -blanco _19x 19 DigiD
Swt -bloem -blanco _19x 19 Bankafschriften van alle rekeningen (betaal- en spaarrekening) van u en alle medebewoners van de afgelopen 3 maanden
Swt -bloem -blanco _19x 19 Huurovereenkomst
Swt -bloem -blanco _19x 19 Financieel overzicht/Schuldenoverzicht
Swt -bloem -blanco _19x 19 Zorgpolis
Swt -bloem -blanco _19x 19 Inkomensspecificatie van de afgelopen 3 maanden

Lukt het niet met het aanvragen? Dan kunt u terecht bij het Financieel Huis voor hulp. Neemt u dan wel de benodigde stukken en uw DigiD mee? Als u deze stukken niet bij u heeft, kunnen wij u niet helpen bij het Financieel Huis.