Mantelzorg

Verleent u langdurig zorg of hulp aan uw partner, ouder, kind, buur of vriend omdat hij of zij ziek of gehandicapt is? Dan bent u mantelzorger. Onder mantelzorg vallen allerlei soorten hulp en zorg:

huishoudelijke hulp
praktische steun
verzorging &verpleging
begeleiding
administratieve taken
toezicht
emotionele steun.
Dit zijn meestal taken die dagelijks terugkomen.
Kunt u de zorg nog prima aan? Dan is het belangrijk dat we met elkaar zorgen dat dit zo blijft. U kunt bij het Sociaal Wijkteam terecht voor informatie, advies en praktische ondersteuning.

Daarnaast kunt u bij ons terecht voor (tijdelijke) verlichting van uw zorg voor anderen. Ook organiseren wij regelmatig ontmoetingen voor mantelzorgers op vrijdagochtend. Hier kunt u ervaringen en ideeën uitwisselen of gewoon een kop koffie drinken. Ook kunt u bij ons een mantelzorgwaardering aanvragen.

Bent u Mantelzorger en wilt u informatie, andere mantelzorgers ontmoeten, advies of op de hoogte blijven?
Neem dan contact op met Els Bakker, via telefoonnummer:
075 2060018 of via email: els.bakker@zaanstad.nl, o.v.v. mantelzorg, uw naam, adres, e-mail en telefoonnummer + van wie u mantelzorger bent.

Mantelzorgwaardering

U kunt een mantelzorgwaardering aanvragen.

Ik geef mantelzorg-> vraag direct de waardering aan
Ik ontvang mantelzorg -> vraag direct de waardering aan

Mantelzorgwaardering

 Aanvullende informatie voor Mantelzorgers kunt u vinden op de volgende websites:  

Stichting Moe: Ontspanning, schouderklopje

MEE Amstel en Zaan: Brusjesgroep, oudergroepen, opa-/omagroep, autisme, partnergroep Niet Aangeboren Hersenletsel

KOPP/KVO Centrum Jong: training voor jongeren met een ouder met psychiatrische of verslavingsproblemen

Alzheimercafé Zaanstad: Maandelijkse bijeenkomsten met thema’s rondom dementie 

Gemeente Zaanstad

Sociale Kaart Zaanstad

MantelzorgNL 

De Mantelzorglijn
Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 09:00uur tot 16:00uur
Tel:            030 - 760 60 55
Whatsapp: 030-760 60 55

Bij Kappa Helpt! kunt u terecht voor iemand die deze zorg tijdelijk van u overneemt.

Bij Zaankanters Voor Elkaar kunt u zelf oproepen plaatsen voor eenmalige en structurele vrijwilligers

De Respijtwijzer

Landzijde:Er zijn diverse vormen van dagopvang en dagbesteding, logeeropvang of activiteiten op gebied van beweging voor uw naaste, maar die voor u ontlastend zijn.

Het Sociaal Wijkteam zoekt samen met u en organisaties naar nieuwe vormen van leuke en zinvolle dagbestedingsactiviteiten. Heeft u zelf ideeën, neem dan contact met ons op voor ondersteuning bij de uitwerking van dit idee.