Mantelzorg

Verleent u langdurig zorg of hulp aan uw partner, ouder, kind, buur of vriend omdat hij of zij ziek of gehandicapt is? Dan bent u mantelzorger. Onder mantelzorg vallen allerlei soorten hulp en zorg: huishoudelijke hulp, praktische steun, verzorging, verpleging, begeleiding, administratieve taken, toezicht en emotionele steun. Dit zijn meestal taken die dagelijks terugkomen.

Kunt u de zorg nog prima aan? Dan is het belangrijk dat we met elkaar zorgen dat dit zo blijft. U kunt bij het Sociaal Wijkteam terecht voor informatie, advies en praktische ondersteuning.

Daarnaast kunt u bij ons terecht voor (tijdelijke) verlichting van uw zorg voor anderen. Ook organiseren wij regelmatig ontmoetingen voor mantelzorgers. Hier kunt u ervaringen en ideeën uitwisselen of gewoon een kop koffie drinken.

Hieronder vindt u de activiteiten die wij aan mantelzorgers aanbieden. De activiteiten vinden plaatst bij Het Sociaal Wijkteam Noord Kogerveld.

Activiteiten:Adres:  Drielse Wetering 49, 1509 KP Zaandam.

Bent u Mantelzorger en wilt u op de hoogte blijven?

Meldt dit dan bij Els Bakker, e.bakker@swtzaanstad.nl
o.v.v. Mantelzorg, uw naam, adres, e-mail en telefoonnummer + van wie u mantelzorger bent.
 

Mantelzorgvaartocht
Wanneer: 1, 2 en 3 augustus,  vanaf de Zaanse Schans, Zaagmolen het Jonge Schaap. De eerste tocht vertrekt om 10:00 uur en de tweede tocht om 13:00 uur. De tocht duurt twee uur en is gratis.

Schrijf u s.v.p. van tevoren in per e-mail: team8@swtzaanstad.nl of astrid.wezel.moe@gmail.com
U krijgt per e- mail bevestiging van uw tocht, of, indien volgeboekt een andere keuze mogelijkheid op een andere datum.
antelzorgvaartocht
Wanneer: 1, 2 en 3 augustus,  vanaf de Zaanse Schans, Zaagmolen het Jonge Schaap. De eerste tocht vertrekt om 10:00 uur en de tweede tocht om 13:00 uur. De tocht duurt twee uur en is gratis.

Schrijf u s.v.p. van tevoren in per e-mail: team8@swtzaanstad.nl of astrid.wezel.moe@gmail.com
U krijgt per e- mail bevestiging van uw tocht, of, indien volgeboekt een andere keuze mogelijkheid op een andere datum.
Mantelzorgvaartocht
Wanneer: 1, 2 en 3 augustus,  vanaf de Zaanse Schans, Zaagmolen het Jonge Schaap. De eerste tocht vertrekt om 10:00 uur en de tweede tocht om 13:00 uur. De tocht duurt twee uur en is gratis.

Schrijf u s.v.p. van tevoren in per e-mail: team8@swtzaanstad.nl of astrid.wezel.moe@gmail.com
U krijgt per e- mail bevestiging van uw tocht, of, indien volgeboekt een andere keuze mogelijkheid op een andere datum.

Het Sociaal Wijkteam biedt informatie, ondersteuning en een ontmoetingsplek voor mensen die intensief voor een naaste zorgen. U kunt met hen sparren over uw situatie waardoor u meer inzicht krijgt over de mogelijkheden om uw mantelzorgtaken zó te organiseren dat uw naaste goede zorg krijgt én u het als mantelzorger zelf ook goed kan volhouden.

Links


www.stichtingmoe.nl: ontspanning, schouderklopje

MEE Amstel en Zaan: brusjesgroep, oudergroepen, opa-/omagroep, autisme, partnergroep Niet Aangeboren Hersenletsel

KOPP/KVO Pubergroep Context: voor jongeren met een ouder met psychiatrische of verslavingsproblemen

Alzheimercafé Zaanstad: maandelijkse bijeenkomsten met thema’s rondom dementie

www.zaanstad.nl zoekterm Mantelzorg

www.socialekaartzaanstad.nl/een-vraag-over/mantelzorg

www.mezzo.nl  en de mantelzorglijn:0900-2020496 (tussen 9.00-13.00 uur)

http://opveerkracht.nl/nl Zorg-voor-jezelf-dagen: 0900 - 73 77 458

http://kappahelpt.nl/ Bij Kappa Helpt! kunt u terecht voor iemand die deze zorg tijdelijk van u overneemt.

Op zaanstad.buuv.nu of www.zaankantersvoorelkaar.nl kunt u zelf oproepen plaatsen voor eenmalige en structurele vrijwilligers

www.respijtwijzer.nl, www.socialekaartzaanstad.nl, www.landzijde.nl: Er zijn diverse vormen van dagopvang en dagbesteding, logeeropvang of activiteiten op gebied van beweging voor uw naaste, maar die voor u ontlastend zijn.

Het sociaal wijkteam zoekt samen met u en organisaties naar nieuwe vormen van leuke en zinvolle dagbestedingsactiviteiten. Heeft u zelf ideeën, neem dan contact met ons op voor ondersteuning bij de uitwerking van dit idee.