Mantelzorg

Verleent u langdurig zorg of hulp aan uw partner, ouder, kind, buur of vriend omdat hij of zij ziek of gehandicapt is? Dan bent u mantelzorger. Onder mantelzorg vallen allerlei soorten hulp en zorg: huishoudelijke hulp, praktische steun, verzorging, verpleging, begeleiding, administratieve taken, toezicht en emotionele steun. Dit zijn meestal taken die dagelijks terugkomen.

Kunt u de zorg nog prima aan? Dan is het belangrijk dat we met elkaar zorgen dat dit zo blijft. U kunt bij het Sociaal Wijkteam terecht voor informatie, advies en praktische ondersteuning.

Daarnaast kunt u bij ons terecht voor (tijdelijke) verlichting van uw zorg voor anderen. Ook organiseren wij regelmatig ontmoetingen voor mantelzorgers. Hier kunt u ervaringen en ideeën uitwisselen of gewoon een kop koffie drinken.

Hieronder vindt u de activiteiten die wij aan mantelzorgers aanbieden. De activiteiten vinden plaatst bij Het Sociaal Wijkteam Noord Kogerveld.

Adres:  Drielse Wetering 49, 1509 KP Zaandam.

Bent u Mantelzorger en wilt u op de hoogte blijven?

Meldt dit dan bij Els Bakker, e.bakker@swtzaanstad.nl
o.v.v. Mantelzorg, uw naam, adres, e-mail en telefoonnummer + van wie u mantelzorger bent.
 

Mantelzorgvaartocht
Wanneer: 1, 2 en 3 augustus,  vanaf de Zaanse Schans, Zaagmolen het Jonge Schaap. De eerste tocht vertrekt om 10:00 uur en de tweede tocht om 13:00 uur. De tocht duurt twee uur en is gratis.

Schrijf u s.v.p. van tevoren in per e-mail: team8@swtzaanstad.nl of astrid.wezel.moe@gmail.com
U krijgt per e- mail bevestiging van uw tocht, of, indien volgeboekt een andere keuze mogelijkheid op een andere datum.
antelzorgvaartocht
Wanneer: 1, 2 en 3 augustus,  vanaf de Zaanse Schans, Zaagmolen het Jonge Schaap. De eerste tocht vertrekt om 10:00 uur en de tweede tocht om 13:00 uur. De tocht duurt twee uur en is gratis.

Schrijf u s.v.p. van tevoren in per e-mail: team8@swtzaanstad.nl of astrid.wezel.moe@gmail.com
U krijgt per e- mail bevestiging van uw tocht, of, indien volgeboekt een andere keuze mogelijkheid op een andere datum.
Mantelzorgvaartocht
Wanneer: 1, 2 en 3 augustus,  vanaf de Zaanse Schans, Zaagmolen het Jonge Schaap. De eerste tocht vertrekt om 10:00 uur en de tweede tocht om 13:00 uur. De tocht duurt twee uur en is gratis.

Schrijf u s.v.p. van tevoren in per e-mail: team8@swtzaanstad.nl of astrid.wezel.moe@gmail.com
U krijgt per e- mail bevestiging van uw tocht, of, indien volgeboekt een andere keuze mogelijkheid op een andere datum.

Activiteiten Mantelzorg Ontmoetingen


Vrijdag 14 september 2018

Van 10:00 tot 12:00 uur
Drielse Wetering 49, Zaandam

Vrijdag 12 oktober 2018
Van 10:00 tot 12:00 uur
Drielse Wetering 49, Zaandam

Vrijdag 9 november 2018
Van 10:00 tot 12:00 uur
Drielse Wetering 49, Zaandam

Vrijdag 14 december 2018
Van 10:00 tot 12:00 uur
Drielse Wetering 49, Zaandam


Het Sociaal Wijkteam biedt informatie, ondersteuning en een ontmoetingsplek voor mensen die intensief voor een naaste zorgen. U kunt met hen sparren over uw situatie waardoor u meer inzicht krijgt over de mogelijkheden om uw mantelzorgtaken zó te organiseren dat uw naaste goede zorg krijgt én u het als mantelzorger zelf ook goed kan volhouden.

Links


www.stichtingmoe.nl: ontspanning, schouderklopje

MEE Amstel en Zaan: brusjesgroep, oudergroepen, opa-/omagroep, autisme, partnergroep Niet Aangeboren Hersenletsel

KOPP/KVO Pubergroep Context: voor jongeren met een ouder met psychiatrische of verslavingsproblemen

Alzheimercafé Zaanstad: maandelijkse bijeenkomsten met thema’s rondom dementie

www.zaanstad.nl zoekterm Mantelzorg

www.socialekaartzaanstad.nl/een-vraag-over/mantelzorg

www.mezzo.nl  en de mantelzorglijn:0900-2020496 (tussen 9.00-13.00 uur)

http://opveerkracht.nl/nl Zorg-voor-jezelf-dagen: 0900 - 73 77 458

http://kappahelpt.nl/ Bij Kappa Helpt! kunt u terecht voor iemand die deze zorg tijdelijk van u overneemt.

Op zaanstad.buuv.nu of www.zaankantersvoorelkaar.nl kunt u zelf oproepen plaatsen voor eenmalige en structurele vrijwilligers

www.respijtwijzer.nl, www.socialekaartzaanstad.nl, www.landzijde.nl: Er zijn diverse vormen van dagopvang en dagbesteding, logeeropvang of activiteiten op gebied van beweging voor uw naaste, maar die voor u ontlastend zijn.

Het sociaal wijkteam zoekt samen met u en organisaties naar nieuwe vormen van leuke en zinvolle dagbestedingsactiviteiten. Heeft u zelf ideeën, neem dan contact met ons op voor ondersteuning bij de uitwerking van dit idee.