Bijstandsuitkering

SWT-iconen -met Laptop

Heeft u geen werk meer en komt u niet in aanmerking voor een WW-uitkering? Heeft u geen tot weinig inkomen? Is uw inkomen minder dan  €1133.46? Mogelijk komt u in aanmerking voor een (aanvullende-) bijstandsuitkering.

Om in aanmerking te komen voor een bijstandsuitkering moet u zich bij het UWV inschrijven als werkzoekende. Als u niet bent ingeschreven, dan kunt u geen bijstandsuitkering aanvragen.

De bijstandsuitkering kunt u alleen digitaal aanvragen. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig.

U kunt de bijstandsuitkering aanvragen op de website van de Gemeente Zaanstad. Klik op de afbeelding.

ZNSTD (1)Voor het aanvragen van de bijstandsuitkering heeft u het volgende nodig:

Swt -bloem -blanco _19x 19 DigiD , als u een partner heeft dient hij/zij ook in te loggen
Swt -bloem -blanco _19x 19 Kopie ID bewijs (voor- en achterkant)
Swt -bloem -blanco _19x 19 Bewijs inschrijving Werk.nl als werkzoekende
Swt -bloem -blanco _19x 19 Kopie bankpas
Swt -bloem -blanco _19x 19 Inkomensspecificatie van de afgelopen 3 maanden
Swt -bloem -blanco _19x 19 Bankafschriften van alle rekeningen (betaal- en spaarrekening) van u en alle medebewoners van de afgelopen 3 maanden
Swt -bloem -blanco _19x 19 Financieel overzicht/Schuldenoverzicht
Swt -bloem -blanco _19x 19 Bewijs schulddienstverleningstraject (beschikking gemeente of rechtbank) indien dit op u van toepassing is
Swt -bloem -blanco _19x 19 Polisblad zorgverzekering
Swt -bloem -blanco _19x 19

Bij einde WW-uitkering een beëindigingsbeschikking van het UWV

Swt -bloem -blanco _19x 19

Bij een verhuizing naar Zaanstad een eindbeschikking van de vorige gemeente

Swt -bloem -blanco _19x 19

Bij echtscheiding een bewijs van aanvraag scheiding of echtscheidingsconvenant

Swt -bloem -blanco _19x 19

Bij einde studie een beëindigingsbrief studiefinanciering van DUO en een uitschrijvingsbewijs van de opleiding

Swt -bloem -blanco _19x 19

Bij einde dienstverband een brief van de werkgever, een besluit UWV, een eventueel verweer en salarisspecificaties van de afgelopen drie maanden

Swt -bloem -blanco _19x 19

Bij einde bedrijf de laatste drie boekjaren en de laatste drie IB-aangiftes. Heeft u korter dan drie jaar een eigen bedrijf gehad? Voeg dan per jaar een boekjaar en IB-aangifte toe

Swt -bloem -blanco _19x 19 Bij einde detentie een ontslagbewijs
Swt -bloem -blanco _19x 19

Staat u onder bewind? Kopie beschikking van de rechtbank

Swt -bloem -blanco _19x 19

Huurovereenkomst of brief van laatste huurverhoging

Swt -bloem -blanco _19x 19

Heeft u een Koophuis? Koopakte, jaaropgave hypotheek, hypotheekschuld per 31 december vorig jaar

Swt -bloem -blanco _19x 19

Polissen levens-, kapitaal-, beleggings-, spaar-, lijfrente-, of overlijdensverzekering

Swt -bloem -blanco _19x 19

Polis opstalverzekering

Swt -bloem -blanco _19x 19

Recente WOZ-beschikking

Swt -bloem -blanco _19x 19

Voorlopige teruggave inkomstenbelasting van vorig jaar

Swt -bloem -blanco _19x 19

Alimentatie (kind, partner): uitspraak van de rechter of convenant

Swt -bloem -blanco _19x 19

Toekenningsbesluit SVB kinderbijslag

Swt -bloem -blanco _19x 19

Pensioenspecificatie

Swt -bloem -blanco _19x 19

Vrijwilligersovereenkomst

Swt -bloem -blanco _19x 19

PGB? De beschikking van de gemeente

Swt -bloem -blanco _19x 19

Afschrift DUO

Swt -bloem -blanco _19x 19

Creditcard overzicht

Swt -bloem -blanco _19x 19

Afkoopwaarde spaar- of beleggingspolissen

Swt -bloem -blanco _19x 19

Boedelscheiding

Swt -bloem -blanco _19x 19

Rekeningnummers in het buitenland

Swt -bloem -blanco _19x 19

Van alle schulden een recent bewijsstuk en de afbetalingsregeling

Swt -bloem -blanco _19x 19

Tweede woning, boot, camper, caravan (WOZ, kentekenbewijs, registratiebewijs)

Swt -bloem -blanco _19x 19

Auto jonger dan 7 jaar

Swt -bloem -blanco _19x 19

Sieraden

Als u uw aanvraag heeft ingediend bij de Gemeente Zaanstad dan kunt u via Mijn Zaak de status van uw aanvraag volgen, een persoonlijk bericht doorgeven, uw contactgegevens wijzigen en of (ontbrekende) informatie toevoegen aan uw dossier. Klik op de onderstaande afbeelding om naar de pagina van Mijn Zaak te gaan.

ZNSTD (1)


Lukt het niet met het aanvragen? Dan kunt u terecht bij het Financieel Huis voor hulp. Neemt u dan wel de benodigde stukken en uw DigiD mee? Als u deze stukken niet bij u heeft, kunnen wij u niet helpen bij het Financieel Huis.