Inkomenscheck

SWT-iconen -met Laptop


Wilt u zeker weten dat u krijgt waar u recht op heeft? Dan kunt u samen met een van onze medewerkers een inkomenscheck doen.

Bij een inkomenscheck wordt gekeken waar u recht op heeft. De medewerker kijkt samen met u na of u recht heeft op toeslagen, op aanvullende uitkeringen of op gemeentelijke of landelijke minimaregelingen.

U kunt langskomen tijdens ons Financieel Huis.

Wilt u als u langskomt voor een inkomenscheck het volgende meenemen:

Swt -bloem -blanco _19x 19 ID Bewijs
Swt -bloem -blanco _19x 19 DigiD
Swt -bloem -blanco _19x 19 Bankafschriften van alle rekeningen (betaal- en spaarrekening) van u en alle medebewoners van de afgelopen 3 maanden
Swt -bloem -blanco _19x 19 Huurovereenkomst
Swt -bloem -blanco _19x 19 Financieel overzicht/Schuldenoverzicht
Swt -bloem -blanco _19x 19 Zorgpolis
Swt -bloem -blanco _19x 19 Inkomensspecificatie van de afgelopen 3 maanden