Meedoen Zaanstad

Meedoen Zaanstad maakt mogelijk dat kinderen uit gezinnen met lage inkomens kunnen sporten, zwemmen of deelnemen aan culturele activiteiten. Daarnaast ontvangt u een geldbedrag voor schoolkosten.

SWT-iconen -kind

Meedoen Zaanstad
Wilt u meer weten over Meedoen Zaanstad of wilt u weten of u in aanmerking komt voor Meedoen Zaanstad? Klik dan hier voor meer informatie. En klik hier voor het filmpje over Meedoen Zaanstad.

Wilt u een tegemoetkoming aanvragen? Klik dan op de onderstaande afbeelding.


ZNSTD (1)
Voor het aanvragen heeft u de volgende gegevens nodig:

Swt -bloem -blanco _19x 19 Kopie ID bewijs (kopie van de voor en achterkant)
Swt -bloem -blanco _19x 19 Kopie bankpas
Swt -bloem -blanco _19x 19 Kopie bankafschriften van alle rekeningen (betaal- en spaarrekening) van u, uw partner en uw minderjarige kinderen van de afgelopen maand
Swt -bloem -blanco _19x 19 Kopie inkomensspecificatie van de afgelopen maand
Swt -bloem -blanco _19x 19 Indien van toepassing: Kopie bewijs van beslag inkomen, WSNP of minnelijke schuldregeling
Swt -bloem -blanco _19x 19 Indien van toepassing: Gegevens van de bewindvoerder
   


Lukt het niet met het aanvragen? Dan kunt u terecht bij het Financieel Huis voor hulp. Neemt u dan wel de benodigde stukken mee? Als u deze stukken niet bij u heeft, kunnen wij u niet helpen bij het Financieel Huis.