Maatjes voor Mantelzorg

Zorgt u voor een naaste en zou u wat ruimte en tijd voor uzelf kunnen gebruiken? Tijd waarin u dingen kan doen waar u anders niet aan toekomt of waar u energie van krijgt? De Sociale Wijkteams hebben vrijwilligers die speciaal getraind zijn om de zorg voor uw naaste even uit handen te nemen. De inzet van dit vrijwilligersteam is gratis en voor geheel Zaanstad.

Mantelzorg Maatjes zijn er voor de naaste die hulp nodig heeft en nemen tijdelijk de rol van u als mantelzorger even over. Dat doen zij op vaste basis. Op deze manier kunt u als mantelzorger tijd aan uzelf geven.

Wat biedt een Mantelzorg Maatje?

Een Mantelzorg Maatje sluit aan bij de behoefte en wens van uw naaste. De inzet is meestal wekelijks een aantal uren en kan op maat worden afgesproken. Zo kunnen zij

  • samen met uw naaste er op uit gaan en iets leuks ondernemen, bijvoorbeeld wandelen (eventueel met rolstoel), fietsen, een kopje koffie drinken bij een ontmoetingspunt in de omgeving, wennen in de dagopvang, enz. 
  • thuis uw naaste gezelschap houden, een praatje maken, een spelletje of hobby doen, voorlezen, luisteren naar muziek enz.
  • extra aandacht geven aan één van de kinderen als deze aandacht te kort komt vanwege de zorg voor iemand anders in het gezin

Mantelzorg Maatjes worden niet ingezet voor medische zorg of het huishouden.

Hoe gaat het in zijn werk?

U meldt zich aan voor een Maatje Mantelzorg bij het Sociaal Wijkteam in uw buurt, of rechtstreeks bij de coördinator Linda van het Kaar.

Linda bespreekt met u en uw naaste wat het Mantelzorg Maatje kan betekenen. Vervolgens wordt een passende vrijwilliger gezocht en voorgesteld. Zodra er een match is worden er concrete afspraken gemaakt en kan de inzet van start. Linda houdt in de beginfase nauw contact met u, uw naaste en het Mantelzorg Maatje. Als de match eenmaal goed verloopt zal dit contact wat meer op afstand kunnen zijn.

Alle Mantelzorg Maatjes houden contact met de coördinator en krijgen deskundigheidsbevordering.

Coördinator Mantelzorg Maatjes

Linda van het Kaar