Ontspoorde mantelzorgers

Soms kunnen mensen de zorg voor hun naasten (mantelzorg) niet meer aan. Hun gedrag kan dan ontsporen. Dit kan leiden tot situaties waarin ouderen geen goede zorg meer krijgen of compleet afhankelijk zijn van mensen die het niet goed met ze voor hebben. We noemen dit ook wel ontspoorde mantelzorg.

‘Mijn schoonzus nam gaandeweg de regie over in het huishouden van mijn 80 jarige schoonouders. Dat deed ze vanuit hele goede bedoelingen en zorgzaamheid. Toch vonden we haar aanpak veel te  dwingend want ze nam de regie over hun leven compleet van ze over. Zonder overleg met mijn schoonouders en al helemaal niet in samenspraak met ons. Intussen had ze wel zeggenschap over hun bankzaken en regelde alle formele contacten. Mijn schoonouders hadden niets meer in te brengen en werden echt bang voor hun eigen dochter. Toen wij vonden dat het tijd werd voor professionele hulp, wees ze dat eerst af omdat ze het in eigen hand wilde houden. Daarna sloeg dat juist om en deed ze er alles aan om mijn schoonmoeder wilsonbekwaam te laten verklaren. Het bleek dat ze zelf de mantelzorg niet goed meer aankon, er te weinig waardering voor terug kreeg en ze daarom helemaal niets meer overlegde. Uiteindelijk is het ons gelukt om samen naar betere oplossingen te zoeken die mijn schoonzus konden ontlasten. Maar daarvoor hebben we wel flink de confrontatie voor moeten zoeken’

 

Wilt u weten wat u kunt doen in situaties zoals deze, kijk dan op www.ikzitklem.zaanstad.nl